Vikingenes verden

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Forskere fra en rekke land har undersøkt vikingene fra ulike faglige perspektiver.

Marianne Hem Eriksen og Unn Pedersen fra Institutt for arkeologi, konservering og historie er redaktører og blant de mange bidragsyterne til den nye boka.

Hva handler boka om, Unn Pedersen?

– Dette er en bok som presenterer ny kunnskap om vikingtiden, og tanker, metoder og idéer fra en ny generasjon vikingtidsforskere. De 15 artiklene behandler tema som handel, håndverk, arkitektur, kjønnsrelasjoner, mentalitet og sosial organisering. Forfatterne utfordrer etablerte sannheter og diskuterer kjente tema fra nye vinkler. Artiklene er skrevet av arkeologer, stedsnavnsforskere og historikere, og det er mange tverrfaglige bidrag som kombinerer arkeologisk materiale og skriftlige kilder eller naturvitenskapelige metoder.

Hvorfor valgte dere å skrive om dette?

– Boka er et resultat av at daværende og tidligere studenter og stipendiater ved Institutt for arkeologi, konservering og historie tok initiativ til konferansen Viking Worlds, som ble avholdt ved Universitetet i Oslo i mars 2013.

– Boka er et resultat av en internasjonal konferanse som samlet yngre forskere, sier arkeolog Unn Pedersen.

Formålet var å etablere en internasjonal arena hvor yngre forskere kunne dele forskningsresultater. Den åpne invitasjonen til å holde innlegg resulterte i en inspirerende konferanse, som samlet forskerrekrutter og etablerte vikingtidsforskere fra mange land.

 – Hvilke lesere håper dere på å nå?

– Vi håper at dette er en bok som vil nå bredt ut. Studenter, forskerrekrutter og etablerte forskere vil finne nye resultater og tilnærminger, og forhåpentligvis også inspirasjon for videre studier.

Vi tror samtidig at boka vil være av interesse for mange vikingtidsinteresserte utenfor akademia. Konferansen samlet deltagere fra mange ulike miljøer, og tilbakemeldingene viste at det var stor entusiasme for de nye forskningsresultatene.

Av Camilla Chausse
Publisert 6. feb. 2015 11:37 - Sist endret 20. apr. 2018 12:14