Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 7. apr. 2015 12:54

Historieprofessor Robert Marc Friedman lagar teater av vitskap. Snart er han aktuell med teaterstykket «Transcendence», som viser nye sider av Einsteins relativitetsteori.

Publisert 6. feb. 2015 11:37

Etablerte sannheter om vikingene blir utfordret i boken Viking Worlds, som gir ny innsikt i teknologi, samfunn og mentalitet i vikingenes verden.

Publisert 14. jan. 2015 13:57

Ytringsfriheten har ikke så dype røtter i Norge som vi kanskje tror. Mesteparten av historisk tid var preget av sensur. Ny forskning viser hvor gjennomregulert og overvåket offentlige ytringer var i Danmark-Norge, fra 1536 til 1814.

Publisert 6. okt. 2014 12:34

Den gresk-romerske antikken preger forsatt vår tid og våre forstillinger om språk og samfunn. I sin nye bok gir Knut Ødegård leserne et oppdatert bilde av denne perioden.

Publisert 24. juni 2014 15:46

En ny doktoravhandling viser at vi nordmenn, svensker og dansker villig lot oss sjarmere av de amerikanske dansekompaniene som ble sendt til oss. USA ville vinne «hearts and minds» under den kalde krigen.

Publisert 16. mai 2014 08:08

Det var folket som valgte seg 17. mai som grunnlovsdag. Store deler av eliten feiret 4. november.

Publisert 28. feb. 2014 13:30

Den franske opplysningsfilosofien preget politisk tenkning i Norden på 1700-tallet. Men dansk-norske intellektuelle hentet også inspirasjon fra nordisk oldtid.

Publisert 5. des. 2013 12:40

I vikingtid fikk trolig noen treller hodet kappet av før de ble gravlagt sammen med sine herrer. Nye analysemetoder av skjeletter kan si mer om fattigfolks liv for mer enn tusen år siden.

Publisert 31. mai 2013 13:59

Stikk i strid med hva som tidligere har vært antatt, vet man nå at jern fra Hedmark var en viktig handelsvare for Norge i middelalderen. Helt til utvinningen brått tok slutt.

Publisert 11. jan. 2013 14:08

I østnorske graver fra romertiden er det funnet hele sett av servise, drikkebegre og leirkar til mat. Det vitner om et nytt syn på døden, der elitens gjestebudskultur tas med inn i det hinsidige.

Publisert 28. des. 2012 11:05

Klassisk arkeologi er konservativ og har lett for å favorisere de rådende teorier, sier arkeolog Konstantinos Chilidis. Han har tatt for seg den langvarige striden rundt funnet av kongegraven i Vergina for å utforske arkeologiens vesen.

Publisert 5. des. 2012 15:32

Utviklingen av en parlamentarisk stat med en lovgivende forsamling ble en mulighet for den norske bondestanden til å tre inn i politikken.

Publisert 1. okt. 2012 09:47

Muslimer protesterer mot Muhammedfilmen. Det kan føre til flere hellige krigere, mener forsker.

Publisert 20. sep. 2012 09:17

Nye sosiale forskjeller førte til et sterkere samhold blant folk i yngre steinalder.

Publisert 10. juli 2012 08:46

USA undervurderte skillet mellom Taliban og al-Qaida, mener forsker Anne Stenersen. Det kan ha fått store konsekvenser for Afghanistan-politikken etter 11. september 2001.

Publisert 8. juni 2012 13:24

- Vestlige luftangrep ville trolig ha gjort det mulig å tvinge fram fred i Bosnia allerede i 1993, sier Stian Nordengen Christensen.

Publisert 6. juni 2012 12:48

Norske fjell kan ha gitt råstoffet til metallet i bronsevåpen og smykker allerede for 3500 år siden.

Publisert 7. mai 2012 10:38

Da havet ble svart i 1969, tok Norge både ny retning i havforskningen og ressursforvaltningen.

Publisert 17. apr. 2012 14:09

Er FN en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk? En studie viser at det trolig er mer presist å beskrive FN som en viktig byggestein – og en pryd for landet.

Publisert 15. mars 2012 13:17

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres av flere forskere med et omfattende prosjekt om kvinners politiske rettigheter.

Publisert 29. nov. 2011 15:30

Stalin, Ayatollah Khomeini og Anders Behring Breivik er mer like hverandre enn de selv ville likt å tro.

Publisert 18. okt. 2011 10:56

Historien om virksomheten til 333 skvadron Andøya speiler den norske etterkrigstidens sikkerhetspolitikk.

Publisert 25. aug. 2011 08:06

I forbindelse med UiOs tohundreårsjubileum arrangerer HF en åpen forelesningsrekke. 25. august startet forsker ved Forum for universitetshistorie Vidar Enebakk rekka med foredraget ”Vitenskapsdyrkere, nasjonsbyggere og frimurere i Christiania tidlig på 1800-tallet”.

Publisert 4. juli 2011 11:46

Det norrøne ættesamfunnet, som norske elever fortsatt lærer om, var i realiteten et høvdingsamfunn, sier Jon Vidar Sigurdsson. - Vennskap var det viktigste sosiale båndet.

Publisert 9. mai 2011 12:16

Utvidelsen av konkurranseidrett for kvinner i mellomkrigstiden påvirket den medisinske forskningens syn på kvinnekroppen, viser ny avhandling.