Forsknings­arrangementer

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 23. mai 2017 15:15 - 17:00, Blindern, P. A. Munch, Seminarrom 5

Open Guest Lecture by Prof. Michelle Brown

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 13. juni 2017 15:15 - 17:00, P. A. Munch, Seminarrom 5

Open Guest Lecture by Prof. Henry Maguire

Inger Marie Berg-Hansen
Tid og sted: 21. juni 2017 12:30, Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Mag.art. Inger Marie Berg-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr

Tid og sted: 23. juni 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Beate Albrigtsen Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer