Forsknings­arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 29. aug. 2017 12:30, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.philol. Anja Mansrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.)

Tid og sted: 8. sep. 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

 

Cand. philol. Kari Ellen Lindbekk ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 og foreldrene deres.1815-1910.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:30, i Ærne Nass’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Johanna Zanon ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.): The ‘Sleeping Beauties’ of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Marta Stachurska-Kounta ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Tid: 22. feb. 2018 - 23. feb. 2018

Centre for Advanced Study (Oslo) – University of Oslo