Disputas: USA og Arktis, fra kald krig til klimaendring

Master Ingrid Lundestad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): US Security Policy in the Arctic since 1981: American Strategy, Russian Relationship.

Ingrid Lundestad

Arktis’ betydning for USA har variert de siste tre tiårene, men amerikanerne har likevel vært til stede for å sikre sine interesser og aktiviteter. Særlig to forhold har påvirket Arktis-politikken: USAs bredere strategi og forholdet til Russland.

Ingrid Lundestads doktorgradsavhandling om USAs sikkerhetspolitikk i Arktis siden 1981 viser at USA har hatt varige målsetninger, som å sikre en stabil situasjon som ivaretar landets interesser, inkludert muligheten til å ferdes i nordlige farvann.

Oppmerksomheten om regionen, og hvilke saker USA har vektlagt, har variert. På 1980-tallet dominerte regionens militærstrategiske rolle USAs politikk. Med den kalde krigens slutt ble områdets strategiske betydning redusert, og USA ble med i regionale samarbeidsfora. I de senere år har USA vist fornyet oppmerksomhet. USA opprettholder stabile interesser, samtidig som landet forbereder seg på mulig økt aktivitet.

Denne utviklingen har i stor grad fulgt bredere amerikanske strategiske prioriteringer. Forholdet til Russland har i ulike situasjoner begrenset og fremmet USAs interesse for samarbeid.

Basert på et bredt sett med kilder analyserer Lundestad et emne som tidligere ikke har vært helhetlig studert.

Ingrid Lundestad (f. 1984) forsker på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, hvor hun har vært ansatt siden 2008.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 14. november, kl . 17.15. Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern: "Has the Arctic proved to be an area of conflict rather than cooperation?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Clive Archer, Manchester Metropolitan University (førsteopponent)

  • Dr. Sarah Snyder, University College London (andreopponent)

  • Professor Hilde Henriksen Waage, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 18. sep. 2013 11:04 - Sist endret 7. nov. 2013 09:19