Islamisme som ideologi og trussel

Det syvende NEST-seminaret om totalitarisme, politisk ekstremisme og demokrati handler om Islamisme.

Hvordan skal den politiske ideologien islamisme forstås, er et av spørsmålene som diskuteres.

Dette er et tema som har blitt særlig aktualisert gjennom fremveksten av den Islamske staten (IS) og ikke minst terrorhandlingene i Paris og København.

På seminaret vil det bli tatt opp tema som hvordan den politiske ideologien islamisme skal forståes, hva dens forhold til religionen Islam er, og hvilken trussel islamismen representerer, både i vesten og innen for den muslimske verden.

I innledningen av seminaret vil det også bli presentasjon av den sjette boken i NESTs serie om totalitarisme, ekstremisme og demokrati: «Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser».

Program

  • Bernt Hagtvet: Velkommen/presentasjon av boken «Demokratisk beredskap
  • Øystein Sørensen: Islam, islamisme og totalitarisme Mehdi Mozaffari: Islamismen's udvikling fra Hassan al-Banna til Abu Bakr al-Baghdadi            
  • Cecilie Hellestveit: Den islamske staten og fremmekrigerne – kanonføde eller edderkoppens nett?
  • Lars Gule: Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? Om norsk salafi-jihadisme 
  • Sylo Taraku: Islams indre kritikere                                                                                                        

Det blir mulighet for spørsmål og kommentarer etter hver innledning, og seminaret vil avsluttes med en paneldebatt.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Publisert 15. mai 2015 15:26 - Sist endret 15. mai 2015 15:26