Konferanser

Kommende

Knight on tapestry.
Tid: 22. feb. 2018 - 23. feb. 2018

The Centre for Advanced Study in Oslo and the Department of Archaeology, Conservation and History at the University of Oslo will host a two-day conference on the practices and behaviours related to peacemaking and the restraint of violence in high medieval Europe.

Tidligere

Tid og sted: 10. feb. 2017 08:45 - 17:30, 22. juli-senteret, Akersgata 42, og Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Høsten 2017 starter det første kullet med elever født etter 22. juli 2011 på skolen. Hva vil de som selv ikke husker, lære om angrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet? Står det igjen en felles nasjonal fortelling etter terroren? 

Åpent for alle, krever påmelding.

Tid og sted: 13. mai 2016 09:30 - 18:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

The conference will examine different deviant and outlaw groups and in what manner society attempts to assimilate these aberrant groups into its larger system. Registration is required.

Tid og sted: 12. juni 2015 09:00 - 18:00, Rådssalen at Lucy Smiths hus, Blindern, University of Oslo

This conference will examine the question of fashion and design’s intellectual property rights in the framework of the post-war period. Open conference, requires registration.

Tid og sted: 15. okt. 2014 10:00 - 16. okt. 2014 17:00, University of Oslo, Karl Johans gate 47 and Domus Academica, Auditorium 5

Open symposium about conservation, material culture and the creation of historical knowledge for pre-reformation church inventories.

Tid og sted: 20. juni 2014 - 22. juni 2014, Georg Sverdrups hus, Blindern

HIFO Østlandet og historikerne ved Universitetet i Oslo har den glede å invitere til Norske historiedager 2014, som vil bli arrangert på Blindern i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo 20.-22. juni. Historiedagene har gjennom over tjue år utviklet seg til den største nasjonale møteplassen for faghistorikere.

Hovedtema i år er ”Grunnloven og det norske samfunnet” og ”Menneskerettigheter – visjoner og politikk.”