Faggrupper

Instituttet er delt inn i seks faggrupper:

- Arkeologi

- Konservering

- Eldre tids historie

- Nyere tids historie

- Samtidshistorie