Deltakere i Faggruppe for samtidshistorie

Navn Telefon E-post Emneord
Ada Elisabeth Nissen Postdoktor +47-22857270 a.e.nissen@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Utenrikspolitikk, Fredsmekling
Elisabetta Cassina Wolff Førsteamanuensis +47-22858251 +47-48188068 (mob) e.c.wolff@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne europeisk historie, Italia, fascisme, Idéhistorie, Renessanse
Einar Lie Professor 2285 7562 93284945 (mob) einar.lie@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Ellen Cathrine Lund Seniorrådgiver +47-22856194 +47 911 58 122 e.c.lund@iakh.uio.no norgeshistorie, samtidshistorie, kvinnehistorie
Even Lange +47-22856176 +47-95077051 (mob) even.lange@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Økonomisk historie, Skipsfart
Gro Hagemann Professor emeritus +47-22844491 +47-92869186 gro.hagemann@samfunnsforskning.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Feministisk teori
Guri Hjeltnes
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis +47-22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Hilde Henriksen Waage Professor +47-22857238 h.h.waage@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Midtøsten, Moderne historie, Internasjonal historie
Hallvard Notaker Førsteamanuensis +47-22857675 +47-40452101 (mob) hallvard.notaker@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie
Helge Jensehaugen Stipendiat 90654749 helge.jensehaugen@iakh.uio.no Historie
Helge Pharo Professor emeritus +47-22856874 helge.pharo@iakh.uio.no Historie, Internasjonal historie, Bistandshistorie, Den kalde krigen, USA og Nord-Amerika
Ingrid Lundestad
Mari Salberg Stipendiat +47-22844827 mari.salberg@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Midtøsten
Marte Heian-Engdal
Olav Njølstad Professor II - Historie +47 22854415 97675260 (mob) 97675260 on(a)nobel.no Historie, Samtidshistorie, Utenrikspolitikk, USA, norgeshistorie, krig og konflikt, verdenshistorie, vitenskapshistorie
Tor Egil Førland Instituttleder, Professor +47-22854893 +47-93424686 (mob) t.e.forland@iakh.uio.no Historie, Internasjonal historie, Samtidshistorie, Historisk teori og metode