Deltakere i Faggruppe for samtidshistorie

Navn Telefon E-post Emneord
Ada Elisabeth Nissen Postdoktor +47-22857270 a.e.nissen@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Utenrikspolitikk, Fredsmekling
Elisabetta Cassina Wolff Førsteamanuensis +47-22858251 +47-48188068 (mob) e.c.wolff@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne europeisk historie, Italia, fascisme, Idéhistorie, Renessanse
Ellen Cathrine Lund Seniorrådgiver +47-22856194 +47 911 58 122 e.c.lund@iakh.uio.no organisasjonshistorie, samtidshistorie, bedriftshistorie, kvinnehistorie, norgeshistorie
Even Lange +47-22856176 +47-95077051 (mob) even.lange@iakh.uio.no Moderne historie, Samtidshistorie, Skipsfart, Økonomisk historie, Historie
Gro Hagemann Professor emeritus +47-22844491 +47-92869186 gro.hagemann@samfunnsforskning.no Feministisk teori, Historie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Samtidshistorie
Helge Jensehaugen Stipendiat 90654749 helge.jensehaugen@iakh.uio.no Historie
Helge Øystein Pharo +47-22856874 h.o.pharo@iakh.uio.no Historie, Internasjonal historie, Bistandshistorie, Den kalde krigen, USA og Nord-Amerika
Johanna Zanon Stipendiat +47-22859312 johanna.zanon@iakh.uio.no
Jonas Fossli Gjersø Postdoktor +47-22854069 +4747751122 j.f.gjerso@iakh.uio.no Internasjonal historie, Slavehandel, Oljehistorie, Historie, Samtidshistorie, Imperiehistorie, Det britiske imperiet, øst-Afrika, Økonomisk historie
Daniel Maul Førsteamanuensis +47-22857021 daniel.maul@iakh.uio.no Historie
Douglas Rossinow Professor +47-22844491 douglas.rossinow@iakh.uio.no Historie
Einar Lie Professor 2285 7562 93284945 (mob) einar.lie@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Eivind Thomassen Stipendiat +47-22856077 97717424 eivind.thomassen@iakh.uio.no økonomisk historie, lønnsdannelse, olje og gass, pengepolitikk, penger, lønnsoppgjør, olje- og gasspolitikk, Historie, trepartssamarbeid
Guri Hjeltnes
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis +47-22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Samtidshistorie, Bistandshistorie, Moderne historie, Menneskerettigheter, USA, Internasjonale organisasjoner, Historie, Internasjonal historie
Hilde Henriksen Waage Professor +47-22857238 h.h.waage@iakh.uio.no Midtøsten, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Moderne historie, Historie
Hallvard Notaker Førsteamanuensis +47-22857675 +47-40452101 (mob) hallvard.notaker@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie
Kim Christian Priemel Professor +47-22857213 k.c.priemel@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Rettshistorie, økonomisk historie, Historisk teori og metode
Klaus Nathaus Førsteamanuensis klaus.nathaus@iakh.uio.no Historie
Mari Salberg Student mari.salberg@iakh.uio.no Samtidshistorie, Moderne historie, Historie, Midtøsten
Melina Antonia Buns Stipendiat m.a.buns@iakh.uio.no Internasjonal historie, Historie, Transnasjonal historie, Miljøpolitikk
Olav Njølstad Professor II - Historie +47 22854415 97675260 (mob) 97675260 on(a)nobel.no Historie, Utenrikspolitikk, USA, krig og konflikt, vitenskapshistorie, Samtidshistorie, norgeshistorie, verdenshistorie
Tor Egil Førland Instituttleder, Professor +47-22854893 +47-93424686 (mob) t.e.forland@iakh.uio.no Internasjonal historie, Historisk teori og metode, Historie, Samtidshistorie
Veronique Pouillard Professor +47-22857204 veronique.pouillard@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Internasjonal historie, Motehistorie, Kongo, Kvinne- og kjønnsteori, Bedriftshistorie, Economic History.
Mala Loth Stipendiat mala.loth@iakh.uio.no Historie, history
Patrick Bernhard Førsteamanuensis +47-22856176 patrick.bernhard@iakh.uio.no Historie, Moderne europeisk historie; Samtidshistorie; kalde krigens kultur; internasjonal fascisme; transnasjonal historie
Peder Anker Professor II +47-22854415 +47-93446056 (mob) peder.anker@iakh.uio.no Historie, miljøhistorie, klima, Vitenskapshistorie, Design og arkitektur
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47-22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie