Deltakere i Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Øystein Sørensen Professor +47-22856915 48152920 (mob) +47-481 52 920 oystein.sorensen@iakh.uio.no Historie, Moderne historie, Totalitarisme, Nazisme og fascisme, Europeisk historie
Bernt Hagtvet +47-22855177 99575610 bernt.hagtvet@stv.uio.no Komparativ politikk, Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Europeisk politikk, Ideologier
Nina Witoszek Forskningsleder +47-22858737 nina.witoszek@sum.uio.no Miljøetikk, Natur og kultur
Bjørn Arne Steine
Nikolai Brandal
Dag Einar Thorsen
Anders Granås Kjøstvedt
Elisabetta Cassina Wolff Førsteamanuensis +47-22858251 +47-48188068 (mob) e.c.wolff@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne europeisk historie, Italia, fascisme, Idéhistorie, Renessanse
Nicola Karcher

Andre deltakere