Deltakere i Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Bernt Hagtvet +47-22855177 99575610 bernt.hagtvet@stv.uio.no Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Ideologier, Europeisk politikk, Komparativ politikk
Nina Witoszek Forskningsleder +47-22858737 nina.witoszek@sum.uio.no Miljøetikk, Natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser
Bjørn Arne Steine
Dag Einar Thorsen
Anders Granås Kjøstvedt
Nicola Karcher
Øystein Sørensen Professor +47-22856915 48152920 (mob) +47-481 52 920 oystein.sorensen@iakh.uio.no Europeisk historie, Nazisme og fascisme, Moderne historie, Historie, Totalitarisme
Nikolai Brandal
Elisabetta Cassina Wolff Førsteamanuensis +47-22858251 +47-48188068 (mob) e.c.wolff@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne europeisk historie, Italia, fascisme, Idéhistorie, Renessanse

Andre deltakere