2016

Publisert 30. nov. 2016 14:54

Engh har både mastergrad og doktorgrad i moderne historie fra Oxford. Nå skal hun undervise i nyere verdenshistorie og forske på de nordiske landenes internasjonale engasjement.

Publisert 3. okt. 2016 13:15

Caruso ser konservatoren som en brobygger mellom humanisten og naturviteren. Han har tidligere arbeidet i London, Brüssel og Zürich.

Publisert 21. sep. 2016 14:32

Rossinow er en prisbelønnet historiker, utdannet ved Harvard og Johns Hopkins. Han gjestet instituttet i 2013 som forsker på Fulbrightstipend, og gleder seg stort over å komme tilbake i fast stilling.

Publisert 6. sep. 2016 11:00

Priemel har i mange år forsket på Nazi-Tyskland og har hatt et spesielt fokus på den tyske okkupasjonen i Øst-Europa og Holocaust. Nå jobber han med bokprosjektet  “The End of the World of Print”.

Publisert 14. juni 2016 13:46

– Metallhåndverk og økonomi er sentrale stikkord for forskningen min, sier Unn Pedersen, som er sterkt opptatt av formidling.

Publisert 20. apr. 2016 13:29

Steckel har bakgrunn fra Harvard i USA og Münster i Tyskland, og skal blant annet arbeide med kunnskapshistorie i middelalderen ved IAKH. Hun presenterer seg på engelsk.

Publisert 25. jan. 2016 10:31

Maul tok doktorgraden på The International Labour Organization (ILO) ved LMU München, og er opptatt av global og transnasjonal samtidshistorie. Maul presenterer seg på engelsk.

Publisert 14. jan. 2016 12:37

Hemstad tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden, og er ansatt ved Nasjonalbiblioteket.