Hansteensymposiet

Det årlige Hansteensymposiet har i en årrekke vært en viktig møteplass for forskere og entusiaster med interesse for vitenskapshistorie på tvers av de to kulturer.

Det tematiske tyngdepunktet er naturvitenskap i Danmark-Norge på 1700- og 1800-tallet med vekt på matematikeren og astronomen Christopher Hansteen (1784-1873) og det vitenskapelige miljøet omkring observatoriet i Christiania hvor blant annet Abel og Wellhaven var gjengangere.

Hansteensymposiet 2011

Tidligere program

Emneord: Universitetshistorie, Vitenskapshistorie Av Vidar Enebakk
Publisert 29. okt. 2010 13:20 - Sist endret 20. okt. 2011 19:13