Hansteensymposiet 2011

Glimt fra forhistorien til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1811 - 1861 - 2011)

 

Professorene ved Det matematisk-naturfaglige fakultet ved professor Hansteens avgang i 1861.

Temaet i jubileumsåret 2011 er "Forhistorien til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet". Ikke bare er det 200 år siden opprettelsen av selve universitetet i 1811, men også 150 år siden etableringen av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 1861.

I de første 50 årene var Christopher Hansteen den ledende figuren i det vitenskapelige miljøet i Christiania, og han var en overgangsfigur ved etableringen av det nye fakultetet. Årets symposium er viet de første 'vitenskapsdyrkerne' ved universitetet og ved observatoriet.

09:45   Vidar Enebakk og Nils Voje Johansen : Åpning av Hansteensymposiet 2011

10:00   Ragna Weider : Observatoriet – fra forfall til fordums glans

10:30   Ingrid Louise Flatval : Konservering av instrumenter til Det astronomiske observatorium

11:00   Siv  Berg, Øyvind Berg og Benedicte Gamborg Briså : Utstillingen om Observatoriet på Solliløkken - 5954’ 43.7” Nord – 10o 43’ 22.5” Øst

12:00   Lunsj

13:00   Vidar Enebakk og Nils Voje Johansen : 1819 – Hansteensannus mirabilis’

13:30   Ernst Hugo Bjerke : Transcendentale trilobitter. Christian Boeck som paleontolog

14:00   Frode Weium : Det fysiske kabinett og instrumentmakerne i Christiania

14:30   Kaffe  

15:00   Bjørn Pedersen : Fysikken og kjemien ved Det Philosophiske fakultet

15:30   John Peter Collett : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1861

16:00   Slutt

 

Ingen påmelding. Alle er velkommen!

 

Hilsen Vidar Enebakk og Nils Voje Johansen

 

Emneord: Universitetshistorie, Vitenskapshistorie
Publisert 20. okt. 2011 19:10 - Sist endret 20. okt. 2011 19:10