P.A. Munch 200 år

Universitetet i Oslo ved Forum for universitetshistorie ønsker med dette å invitere til feiringen av 200-årsjubileet for Peter Andreas Munchs fødsel 15.-17. desember 2010. [Program]

Utstilling og festmøte

Jubileet markeres i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket med en utstilling som blir åpnet onsdag 15. desember kl. 17.00 av nasjonalbiblotekar Vigdis Skarstein. Kl. 19.00 samme kveld bekranses statuen av P.A. Munch på Universitetsplassen av kulturminister Anniken Huitfeldt, fulgt av et festmøte i Gamle Festsal kl. 19.30. Her blir det taler, diktopplesning og musikalske innslag.

Symposium

Torsdag 16. og fredag 17. desember arrangerer Forum for universitetshistorie symposium på Oslo ladegård. Femten innledere tar for seg forskjellige sider ved P.A. Munchs virke og hans samtid, og alle symposiedeltakerne inviteres også til middag i Ladegården torsdag kveld.

Påmelding

Utstillingsåpningen og festmøtet onsdag 15. desember er åpne arrangementer, mens påmelding til symposiet må skje innen 7. desember til andreas.snildal@iakh.uio.no. Gi samtidig beskjed om du ønsker å delta på middagen 16. desember (begrenset antall plasser).

Med beste hilsen,

John Peter Collett, Audun Kjus og Andreas Snildal
 

Program

Torsdag 16. desember

09.15-09.30 Velkomst og innledning
John Peter Collett og Audun Kjus

09.30-10.15 Nasjonsbygger og kosmopolitt
Anne Lise Seip, Historie UiO
 

10.15-11.00 Historikeren i det norske samfunnet
Odd Arvid Storsveen, Historie UiO

11.00-11.45 Intelligensen sin historikar
Elisabeth Katrin Akselvoll, Senter for middelalderstudier UiB

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Juridisk metode og teorier om folkerett
Jørn Øyrehagen Sunde, Senter for middelalderstudier UiB

13.15-14-00 Kulturbegrep og kulturhistorie
Arne Bugge Amundsen, Kulturhistorie UiO

14.00-14.30 Pause

14.30-15.15 Universitetspolitikeren
John Peter Collett, Forum for universitetshistorie UiO

15.15-16.00 Ernst Sars’ bilde av Munch
Dag Jenssen, Avdeling for samfunnsfag HiO

18.30-19.00 Taffelmusikk før middag.
Hans Olav Gorset og Lars Henrik Johansen spiller musikk som kan ha vært i bruk i P. A. Munchs hjem.

19.00-22.00 Middag

Fredag 17. desember

09.15-10.00 Vitenskapens disipliner
Jon Kyllingstad, Forum for universitetshistorie UiO

10.00-10.45 Språkvitenskap, språkhistorie, språkpolitikk
Jens Johan Hyvik, Historie HVO

10.45-11.30 Runer og runeinnskrifter
Michael Barnes, Dep. of Scandinavian Studies UCL

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.00 Den vitenskaplige Norgeshistorien og det historiske sagnet
Audun Kjus, Norsk folkemuseum

13.00-13.45 Mytologien
Else Mundal, Senter for middelalderstudier UiB

13.45-14.15 Materialet etter Munch i Nasjonalbiblioteket
Bente Lavold og Karen Arup Seip, Nasjonalbiblioteket

14.15-14.45 Pause

14.45-15.30 Sagalitteraturen
Sverre Bagge, Senter for middelalderstudier UiB

15.30-16.15 Kartografien
Vidar Enebakk, Forum for universitetshistorie UiO
 

Emneord: Universitetshistorie, Vitenskapshistorie, Historie
Publisert 26. okt. 2010 14:56 - Sist endret 13. jan. 2014 13:47