Almanakkens historie - En jubileumsbok 2011

Dette er praktboken om Norges mest leste bok gjennom tidene med unntak av Bibelen. Forord av John Peter Collett og bidrag fra blant andre Vidar Enebakk, begge ved Forum for universitetshistorie.

Almanakken har, i snart 200 år, vært bindeleddet mellom det norske folk og Universitetet. Den lille boken med det store innholdet fortjener dermed et større format, illustrasjoner, fotografier og fortellergleden til Norges mest profilerte fagfolk. Boken tar for seg tradisjonelle almanakktemaer: astronomiske begivenheter, tidsberegninger i gammel og ny tid, jakt- og fiskebestemmelser, folkevandring, navnedager og klimaendring. I denne boken får du spesialskrevne artikler om emner som er høyst aktuelle i dag, så vel som en historisk innføring i almanakken. Dette er den perfekte gaveboken til historie- og naturfaginteresserte.
Emneord: Historie, Kulturhistorie, Vitenskapshistorie
Publisert 9. nov. 2010 16:39 - Sist endret 16. okt. 2012 21:20