Deltakere i Forum for samtidshistorie

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Helge Øystein Pharo +47-22856874 h.o.pharo@iakh.uio.no Historie, Internasjonal historie, Bistandshistorie, Den kalde krigen, USA og Nord-Amerika
Even Lange +47-22856176 +47-95077051 (mob) even.lange@iakh.uio.no Moderne historie, Samtidshistorie, Skipsfart, Økonomisk historie, Historie
Gro Hagemann Professor emeritus +47-22844491 +47-92869186 gro.hagemann@samfunnsforskning.no Feministisk teori, Historie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Samtidshistorie
Knut Kjeldstadli Professor +47-22858238 knut.kjeldstadli@iakh.uio.no Historie, Migrasjonshistorie, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Teori og metode
Hilde Henriksen Waage Professor +47-22857238 h.h.waage@iakh.uio.no Midtøsten, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Moderne historie, Historie
Einar Lie Professor 2285 7562 93284945 (mob) einar.lie@iakh.uio.no Økonomisk historie, Historie, Samtidshistorie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Jan Eivind Myhre +47-22854467 48423304 (mob) 48423304 j.e.myhre@iakh.uio.no 1800-tallet, barndomshistorie, profesjonshistorie, vitenskapshistorie, historiografi, Historie, 1900-tallet, sosialhistorie, byhistorie
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47-22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis +47-22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Samtidshistorie, Bistandshistorie, Moderne historie, Menneskerettigheter, USA, Internasjonale organisasjoner, Historie, Internasjonal historie
Dag Axel Kristoffersen
Bjørn Arne Steine
Marte Heian-Engdal
Kjersti Brathagen
Sigrid Øvreås Svendal
Ilze Gehe Rådgiver +47-22850589 ilze.gehe@stv.uio.no
Øyvind Østerud Professor +47-22855195 +47 90 14 06 23 (mob) oyvind.osterud@stv.uio.no Geopolitikk, Internasjonal politikk, Demokrati
Espen Ekberg
Hallvard Notaker Førsteamanuensis +47-22857675 +47-40452101 (mob) hallvard.notaker@iakh.uio.no Samtidshistorie, Historie
Mona Christine Fixdal
Hallvard Kvale +47-22856877 hallvard.kvale@samfunnsforskning.no
Øyvind Ekelund
Eva Fetscher Rådgiver +47-22852012 eva.fetscher@odont.uio.no