Deltakere i 1350-1550: Maleri og polykrom skulptur i Norge etter svartedauden

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Noëlle Lynn Wenger Streeton Førsteamanuensis +47-22859323 n.l.w.streeton@iakh.uio.no Konservering, Kunstteknologi, Maleri, Materiell kultur, Teori og metode, Middelalder, Skandinavia, Sosialhistorie, Kirkehistorie
Tine Frøysaker Professor +47-22859634 tine.froysaker@iakh.uio.no Konservering, Malerikonservering
Bettina Ebert Stipendiat +47-22841920 bettina.ebert@iakh.uio.no Vietnamesisk kunst, Lacquer, Middelader, Konservering
Katrine S. Scharffenberg
Einar Uggerud Professor +47-22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Klima og miljø, Clustere, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Massespektrometri, Kjemisk reaktivitet, Spektroskopi, Molekylære og atomære klynger, Kjemi
Peter Bjerregaard Seniorrådgiver +47-22845779 peter.bjerregaard@khm.uio.no Museologi, Design, Materiell kultur, Kunst og antropologi, Utstillinger, Sosialantropologi, Visuel antropologi
Elena Platania Postdoktor +47-22855678 elena.platania@kjemi.uio.no
Arne Karlsson Professor II +47-93407881 (mob) arne.karlsson@kjemi.uio.no Kjemi, Raman spektroskopi, Fysikalsk kjemi
Hartmut Kutzke Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no farger og pigmenter, Vitenskapshistorie, kunstteknologi, kjemiske analyser, Konservering
Erling Sverdrup Sandmo Professor +47-22858495 e.s.sandmo@iakh.uio.no Historie, Musikkhistorie, Globalhistorie, Orientalisme, Kulturhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi
Brita Brenna Professor 228 56932 b.s.brenna@ikos.uio.no Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Museer og museologi, Vitenskapshistorie
Lena Liepe Professor +47-22856149 lena.liepe@ifikk.uio.no Middelalder, Historiografi, Kunsthistorie, Bild og kult, Kunsthistorieforeleser, Museer og museologi, Ikonografi, Billedtolkning og billedforståelse, Bokmaleri
Jon Vidar Sigurdsson Professor +47-22841955 97149914 (mob) +47 97149914 j.v.sigurdsson@iakh.uio.no Politisk kultur, Norge, Kirkehistorie, Middelalder, Kristendom, Historie, Vikinger, Island, Skandinavia, Religion og politikk, Vikingtid, Norrøn religion, Sosialhistorie, Kulturhistorie
Ragnhild Martine Bø Postdoktor +47-22856826 +4798032920 r.m.bo@iakh.uio.no Helgenkult, Historie, Kunsthistorie, Materiell kultur, Middelalder, Renessanse
Kristin Kausland Stipendiat +47-22841912 kristin.kausland@iakh.uio.no Konservering, Kirkehistorie, Kunstteknologi, Middelalder, Maleri