Deltakere i 1350-1550: Maleri og polykrom skulptur i Norge etter svartedauden

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Noëlle Lynn Wenger Streeton Førsteamanuensis +47-22859323 n.l.w.streeton@iakh.uio.no Konservering, Kunstteknologi, Maleri, Materiell kultur, Teori og metode, Middelalder, Skandinavia, Sosialhistorie, Kirkehistorie
Tine Frøysaker Professor +47-22859634 tine.froysaker@iakh.uio.no Konservering, Malerikonservering
Bettina Ebert Stipendiat +47-22841920 bettina.ebert@iakh.uio.no Konservering, Middelader, Lacquer, Vietnamesisk kunst
Katrine S. Scharffenberg Vitenskapelig assistent k.s.scharffenberg@iakh.uio.no
Peter Bjerregaard Seniorrådgiver +47-22845779 peter.bjerregaard@khm.uio.no Sosialantropologi, Kunst og antropologi, Visuel antropologi, Museologi, Utstillinger, Materiell kultur, Design
Elena Platania Postdoktor +47-22855678 elena.platania@kjemi.uio.no
Einar Uggerud Professor +47-22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Klima og miljø, Kjemisk reaktivitet, Massespektrometri, Molekylære og atomære klynger, Clustere, Spektroskopi
Arne Karlsson Professor II +47-93407881 (mob) arne.karlsson@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi
Hartmut Kutzke Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no Konservering, farger og pigmenter, kjemiske analyser, kunstteknologi, Vitenskapshistorie
Lena Liepe Professor +47-22856149 lena.liepe@ifikk.uio.no Kunsthistorie, Middelalder, Ikonografi, Billedtolkning og billedforståelse, Bokmaleri, Historiografi, Museer og museologi, Bild og kult, Kunsthistorieforeleser
Jon Vidar Sigurdsson Professor +47-22841955 97149914 (mob) +47 97149914 j.v.sigurdsson@iakh.uio.no Island, Norge, Skandinavia, Historie, Middelalder, Vikingtid, Kristendom, Norrøn religion, Kirkehistorie, Kulturhistorie, Vikinger, Politisk kultur, Sosialhistorie, Religion og politikk
Erling Sverdrup Sandmo Professor +47-22858495 e.s.sandmo@iakh.uio.no Historie, Globalhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Orientalisme
Ragnhild Martine Bø Universitetslektor +47-22856826 +4798032920 r.m.bo@iakh.uio.no Historie, Kunsthistorie, Middelalder, Renessanse, Helgenkult, Materiell kultur
Brita Brenna Professor 228 56932 b.s.brenna@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Vitenskapshistorie
Kristin Kausland Stipendiat +47-22841912 kristin.kausland@iakh.uio.no Konservering, Maleri, Middelalder, Kirkehistorie, Kunstteknologi