Doors to the dead: The power of doorways and thresholds in Viking Age Scandinavia

Marianne Hem Eriksen, Archaeological Dialogues 20(2):187-214.

Stipendiat Marianne Hem Eriksen ved IAKH har publisert artikkelen "Doors to the dead: The power of doorways and thresholds in Viking Age Scandinavia" i Archaeological Dialogues 20(2) utgitt av Cambridge University Press.

Publisert 17. mars 2014 12:59