Doktoravhandlinger innlevert ved IAKH i 2010

Anders G. Kjøstvedt: Hitler’s Metropolis? The National Socialist Movement in Berlin 1925-1933

Synne Corell: Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker

Jan Messel: LO og ”de nye gruppene”. Konseptualisering av arbeidstakerne 1975–1989

Carl Emil Vogt: Nestekjærlighet som realpolitikk. Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale prosjekt 1920-1930

Publisert 1. juni 2010 17:16