Finn Fuglestad

Vekstøkonomi. Et globalhistorisk essay

Siden 1500-tallet har menneskene i vesterlandene opplevd en markant økning i materiell levestandard. De siste femti–seksti årene har denne veksten blitt global. En slik tilnærmet kontinuerlig økonomisk vekst som kommer alle til gode, om enn i varierende grad, og som ikke ser ut til å ta slutt, er noe helt nytt i menneskehetens historie. Ifølge forfatteren ligger forklaringen i vekstøkonomiens framvekst, et fenomen som er nært relatert til kapitalismen. Sentrale spørsmål i denne boka er derfor hvordan, hvor og når vekstøkonomien oppsto. Forfatterens svar går via en oversikt over de lange linjene i menneskehetens historie. (Omtale fra forlaget)

Publisert 11. juni 2010 11:14 - Sist endret 11. juni 2010 11:34