Hilde Sandvik (red.)

Demokratisk teori og historisk praksis Forutsetninger for folkestyre 1750–1850

Lenge før folkestyre og folkesuverenitet vant fram i den vestlige verden, hadde folkelig deltakelse satt sitt preg på den politiske kulturen. På 1700-tallet vokste det fram nye muligheter medforeninger og en litterær offentlighet.

Myndighetene ønsket å ha det hele under kontroll, og hadde sine metoder med sensur og straff, og politisk aktivitet og myndighetens reaksjoner satte sitt preg på forfatningsdebattene. I Amerika og Vest-Europa ble nye konstitusjoner utformet i spennet mellom universelle menneskerettigheter og ønsket om å avgrense hvem som skulle ta del i politikken.

Sett i lys av vår tids demokratidebatt gir denne boka et tankevekkende gjensyn både med frykten for folkelig deltakelse i politikken og forhåpningene til folkestyre. Her går flere historikere og en jurist sammen om å undersøke oppfatninger om folk, forfatning og friheter før, under og etter revolusjonstiden.

Publisert 23. juni 2010 12:57