Øystein Sørensen - 'Drømmen om det fullkomne samfunn'

Professor i historie Øystein Sørensen har nylig kommet med boken 'Drømmen om det fullkomne samfunn'

Forlagets beskrivelse av boken:
'Hitler, Mussolini, Stalin, Khomeini, bin Laden - hva er likheten?

De er alle totalitære tenkere. Ordet totalitær får oss til å tenke på George Orwells "1984", på Big Brother og Sannhetsministeriet, på terror og folkemord, på et kollektivistisk samfunn der staten er allmektig, der alle er overvåket hele tiden, der alle må gå i takt og tenke likt.

Totalitære ideer er alt dette. Men også noe mer: Det er forestillinger om et rent, revolusjonært brudd med det bestående, det er drømmer om å skape en helt ny og mye bedre verden, det er visjoner om et samfunn som er gjennomført harmonisk og lykkelig. Trotskij forestilte seg kommunismen som et samfunn der gjennomsnittsmenneskene var som Aristoteles, Goethe og Marx, og der nye topper ville reise seg over dette nivået. Islamisten Sayyid Qutb - Osama bin Ladens ideologiske læremester - ville ha et samfunn som skulle gi hele menneskeheten det gode livet som alle drømmer om. Totalitære ideer er også fristelse og lengsel.

Denne boken ser på de store ideologiene kommunisme, fascisme, nazisme og islamisme - likheter og forskjeller mellom dem, hvilke storslåtte mål de stiller opp, og hvilke brutale virkemidler de vil bruke for å nå sine mål. Boken betrakter de fire ideologiene som ulike uttrykk for en totalitær tenkemåte - en tenkemåte som har preget vår verden i det 20. århundre og som fortsetter å være en utfordring i det 21.
 

Publisert 4. sep. 2010 22:11 - Sist endret 26. nov. 2015 12:55