Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenz' forskning

Øivind Kopperud, Vibeke Moe og Vibeke Kieding Banik (red)

Denne antologien reflekterer akademikeren Einhart Lorenz' forskning og mangeårige virke som veileder og formidler ved Universitetet i Oslo.

Temaene for artiklene inkluderer ny forskning innenfor de to feltene som særlig har stått sentralt i hans arbeid - moderne jødisk historie og europeisk høyrepopulisme. Artiklene spenner vidt innenfor disse temaene, fra jødiske erfaringer i Norge etter annen verdenskrig til norsk nasjonalsosialisme i mellomkrigstidens Tyskland. Men Lorenz' interessefelt strekker seg også til den motsatte politiske fløy, til den norske arbeiderbevegelse og kommunistiske parti. Også minoritetsaspektet står sentralt i denne antologien.

Ofte har Einhart Lorentz' forskning omsluttet det marginaliserte, stemmene som ikke har hatt noen til å fortelle sin historie eller temaer som majoritetssamfunnene ikke har prioritert. Hver på sin måte illustrerer artiklene nettopp disse fortellingene, og kan slik sies å favne det som er utenfor det etablerte.

Publisert 25. mars 2011 14:11