Einhart Lorenz. Jødisk historie, kultur og identiteter

Forestillingen om jødene bygger på stereotyper og klisjeer som flertallssamfunnene har formet gjennom århundrer. Jødene ble ofte betraktet som en homogen enhet. Utgangspunktet er at jødisk identitet er knyttet til staten Israel og Holocaust.

Dette heftet viser at vi bør slutte med å gå ut fra at det finnes én allmenngyldig jødisk identitet, og at vi heller må snakke om mange identiteter blant jødene. Fra 1800-årene utviklet det seg i et dynamisk samspill med en rekke faktorer nye identitetsformer – som en jødisk-fransk, jødisk-amerikansk, jødisk-polsk eller jødisk-norsk identitet – en forankring i to verdener: i jødedommen og i samtidens omgivelser. Men
oppfatningen av jødedommen, jødenes historie og kultur varierer og skaper en enorm rikdom av identiteter.

Einhart Lorenz er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har vært styremedlem i HL-senteret og er medforfatter av boka
Jødehat. Antisemittismen fra antikken til i dag. Han har ellers bl.a. skrevet Veien mot Holocaust og fl ere av HL-senterets temahefter.

Publisert 12. jan. 2011 14:50 - Sist endret 25. mars 2011 14:10