Universitetet i Oslo 1811-2011

John Peter Collett (red)  

Universitetet i Oslo 1811-2011

Bokserien til Universitetet i Oslos 200 års jubileum består av ni bøker, utarbeidet i regi av Forum for universitetshistorie. Landets første universitet, som startet med syv professorer og 18 studenter, har vokst til dagens omkring 7000 ansatte og 28000 studenter.

Bokserien belyser hvordan universitetet har forandret seg gjennom 200 år, i et samspill mellom indre dynamikk og kontakten med det norske samfunn og en internasjonal omverden. (Omtale fra forlaget)

 

Universitetet i Oslo 1811–2011 består av ni bøker:

Seks kronologiske bøker:

1.   1811–1870       Universitetet i nasjonen              John Peter Collett

2.   1870–1911       Vitenskapenes universitet          Jon R. Kyllingstad, Thor Inge Rørvik

3.   1911–1940       Inn i forskningsalderen               Jorunn Sem Fure

4.   1945–1945       Universitetet i Kamp*                   Jorunn Sem Fure

      *Boken er tidligere gitt ut med samme tittel på Vidarforlaget, men er satt på nytt med bl.a. flere bilder.

5.   1945–1975       Den store transformasjonen        Fredrik W. Thue, Kim G. Helsvig

6.   1975–2011       Mot en ny samfunnskontrakt       Kim G. Helsvig

Tre utfyllende bøker:

7.   Samtidshistoriske perspektiver (antologi)

- Eirinn Larsen: Jubileumshistorie nedenfra – UiO og nye studentgrupper

- Peder Anker: Den store økologiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

- Bent Sofus Tranøy:         Fra knappe ressurser til overflod,
                                         Ernæring og samfunnsøkonomi – to fag i samfunnet

- Magnus Gulbrandsen: Kristian Birkelands spøkelse – Universitetet i Oslo og innovasjon

- Johannes W. Løvhaug:      Overlæreren i rampelyset:
                                            Universitetet i mediesamfunnet 1970–2011

8.   Jan Eivind Myhre: Kunnskapsbærerne 1811–2011– Akademikere mellom universitet og samfunn

9.   Tor Ivar Hansen (red.): Studentminner

 

Publisert 17. nov. 2011 10:38 - Sist endret 22. nov. 2011 14:22