Samfunn i krig. Norden 1808–09.

Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj (red)  

I årene 1808–09 var Skandinavia i krig. Sverige hadde frivillig kastet seg inn i Napoleonskrigenes malstrøm i 1805, mens Danmark-Norge mot sin vilje ble dratt med gjennom det britiske angrepet på København i 1807. Skandinavia ble en del av et europeisk stormaktsoppgjør hvor Danmark-Norge og Sverige, med sin finske riksdel, sto på hver sin side. Historien om disse viktige årene har blitt fortalt før, men nesten alltid med et rent nasjonalt fokus. Denne boken gir et samlet bilde av de dramatiske krigene som forandret Skandinavia. Boken forteller historien om økonomisk og mental mobilisering, allmenne patriotiske og nasjonalistiske strømninger, soldaters og siviles erfaringer/opplevelser og krigenes politiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. (Forlagets omtale)

1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring er et forskningsprosjekt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO, finansiert av Norges forskningsråd. Boken 1807 og Danmark-Norge (Unipub 2009) er første utgivelse i bokserien.

Publisert 28. feb. 2012 14:26