Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten

Hilde Henriksen Waage 


Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boken formidler forfatterens mangeårig forskning på feltet og sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om regionen - fra osmansk tid til «den arabiske våren». Bruken av lite kjent arkivmateriale bidrar til å kaste nytt lys over en rekke omstridte hendelser, som opprettelsen av staten Israel palestinernes flukt, Seksdagerskrigen, Suez-krisen og Oslo-prosessen.

Boken vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, over den kalde krigens alliansepolitikk - til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid. Boken inkluderer i tillegg dyptpløyende kapitler om land som Jordan, Syria og Libanon, som synliggjør både historiske, religiøse, etniske og storpolitiske konfliktlinjer som påvirker hele regionen.

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten er uunnværlig lesning for journalister, forskere, studenter, politikere og alle andre som ønsker å forstå mer av det konfliktfylte Midtøsten. (Omtale fra forlaget)

 

Publisert 19. des. 2012 14:16 - Sist endret 19. des. 2012 14:16