Norsk historie 800-1536; frå krigerske bønder til lydige undersåttar

Jón Vidar Sigurdsson, Anne Irene Riisøy

Dette er det første bandet i verket Norsk historie frå vikingtid til vår tid. Bandet dekkjer perioden frå ca. 800 og fram til reformasjonen.

I tillegg til politisk og økonomisk utvikling legg forfattarene vekt på vanlege folks levekår og sosiale og religiøse forhold. (Omtale fra forlaget)

 

Publisert 28. mars 2012 15:12 - Sist endret 28. mars 2012 15:12