Neolitikum: nye resultater fra forskning og forvaltning

Anette Solberg, John Atle Stålesen og Christopher Prescott (red.

Artiklene er i stor grad basert på foredrag avholdt på Neolitikumseminaret på Isegran i 2011.

Artikkelsamlingen inneholder følgende bidrag:

  • Håkon Glørstad: Traktbegerkulturen, kysten og det tidligste jordbruket – Et problem for periferien?
  • Øystein Amundsen: Steinalderlandskap. Om prøvestikking og steinalderbosetning langs Oslofjorden og Bunnefjorden
  • Annette Solberg: Ferdselsårer for ideer og materiell kultur i tidligneolitikum. Kyst og elveleier i sørøstnorske grensetrakter
  • Per Åke Persson Invandring vid neolitikums början?
  • Steinar Solheim: Tilbake til hverdagen. Om differensiering i østnorsk tidligneolitikum
  • Einar Østmo: Snorstempeldekor - en rød tråd i Nordens steinalder
  • Gaute Reitan: Siste nytt fra Norges ”megalitikum” Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum
  • Hilde Amundsen: Fra differensiert landskapsbruk til grenseland? Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden
  • Christopher Prescott: Veien til norske gårdssamfunn. Synspunkter på den kronologiske og kulturelle konteksten

Artikkelsamlingen kan bestilles ved å ta kontakt med Nicolay Arkeologisk Tidsskrift. Se www.nicolaytidsskrift.no.

Publisert 16. mars 2012 14:15