Fra Marx til Quisling. Fem sosialisters vei til NS

Øystein Sørensen

”Det er meg i dag en glede å vite at mange av mine beste og mest trofaste medarbeidere gjennom årene i Klassekampen har funnet fram til den virkelige sosialisme, og at vi på nasjonal, norsk grunn kommer til å oppleve realiseringen av det beste i vår idé – renset for alt det jødiske slagg som marxismen hadde skjemmet den ut med.” Eugène Olaussen

Eugène Olaussen, ”Norges første kommunist”, Lenins mest glødende tilhenger i Norge, var i ti år, fra 1912 til 1921, redaktør i avisen Klassekampen. Han avsluttet sin politiske karriere mange år senere – som en fanatisk tilhenger av Vidkun Quisling. Hvordan var det mulig at høyt skolerte sosialister ble nazister? Hvordan begrunnet de selv sin overgang til NS?

Fra Marx til Quisling handler om fem ledende norske marxister som havnet i Nasjonal samlings rekker: Eugène Olaussen, Sverre Krogh, Halvard Olsen, Håkon Meyer og Albin Eines. Boken følger dem fra de dukket opp som unge revolusjonære marxister til de fikk sine landssvikdommer etter 1945.

Sørensen legger i sin analyse vekt på den sosialistiske strømningen innenfor nasjonalsosialismen. Dette var et trekk ved nasjonalsosialismen de tidligere marxistene kunne knytte seg til. Han trekker også utenlandske paralleller – fremtredende marxisters overgang til fascisme og nasjonalsosialisme var et internasjonalt fenomen.

Fra Marx til Quisling er en sterk historie om fem usedvanlige skjebner fanget i ideologienes vold.

Øystein Sørensen har skrevet et nytt etterord til boka – 29 år etter at den kom ut for første gang. (Omtale fra forlaget)
 

Publisert 19. sep. 2012 14:16