Politikk og religion; en farlig kombinasjon?

Redaktører: Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine  

Politikk og religion; en farlig kombinasjon? 

Denne boken tar for seg forholdet mellom religion og politikk/politisk ideologi i vår tid. Den ser nærmere på hvordan religion brukes til å legitimere ekstreme politiske ideer og hvordan totalitære ideologier og bevegelser har antatt (kvasi-)religiøse trekk.

Det overordnede begrepet er politisk religion, et begrep som står sentralt i nyere totalitarismeforskning. Antologien inneholder bidrag fra av to av de mest sentrale utenlandske forskerne på området, Emilio Gentile og Juan Linz, i tillegg til hjemlige forskere tilknyttet Nettverk for totalitarismeforskning. (Omtale fra forlaget)

 

Publisert 24. aug. 2012 08:31 - Sist endret 24. aug. 2012 08:31