Veivalg for Norden. 1809-1813

Bård Frydenlund & Odd Arvid Storsveen (red.)

Norge og Norden var en region i unntakstilstand i perioden 1809-1813. Blokader, brutte handelslinjer og gryende politisk misnøye førte med seg omkalfatringer og uforutsigbar samfunnsutvikling. Dette skapte handlingsrom for nye politiske kretser og enkeltaktører, som gjennom sine påvirkningskanaler bidro til å endre det politiske system i Norden. Det førte til en ny regjeringsform for Sverige i 1809 og en ny unionell orden for hele Norden i 1814.
 
Denne boken gir et bredt nordisk perspektiv på den politiske utviklingen i årene rett før 1814. Boken gir innblikk i hvilke aktører, sosiale grupper og forbindelseslinjer som påvirket den politiske agendaen i de nordiske landene, og drøfter offentlighetenes innvirkning på de politiske veivalg som ble gjort.

Boklansering 23. mai

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/1814-prosjektet/arrangementer/seminarer/2013/boklansering---veivalg-for-norden.html

Publisert 16. mai 2013 20:43 - Sist endret 16. mai 2013 20:44