Tid for historie. En bok om historiske spørsmål.

En introduksjon til historiefaget av Erling Sandmo.

Forfatteren tar for seg de grunnleggende spørsmålene enhver som driver med historie bakser med:

  • Hvorfor er vi interessert i historie?
  • Hvordan kan vi vite noe sikkert om fortiden?
  • Hvordan bør historie skrives?
  • Og hvorfor bør historie skrives?

Alt dette er historiske spørsmål som må forstås historisk.

Fascinerende eksempler

Erling Sandmo viser frem det praktiske arbeidet historikere gjør gjennom en rekke fascinerende eksempler. Det begynner med hans forbløffede møte med en enorm frosk og en underlig firfoting på et kjøkken i Piplipatan en gang på 1600-tallet. Og fortsetter med heroiske hærførere som vil forme sitt ettermæle, religiøse historikeres håndtering av en verden i oppløsning, sjøuhyrer, demonutdrivere, ruiner bygget som ruiner og en dypt musikalsk polsk statsminister.

Hvordan og hvorfor var fortidens mennesker forskjellige fra oss?

Sandmo møter fortiden med nysgjerrighet, åpenhet og stor kunnskap. Han vil forstå hvordan og hvorfor fortidens mennesker var forskjellige fra oss og viser hvordan både dagens og fortidens historikere har gått fram for å få svar. Denne boken gir en innføring i historiefagets historie, metode og teori. All historie inneholder en refleksjon om tid, om hva det vil si at tiden ligger mellom oss og det som har vært. «Tid for historie» er en hjertelig invitasjon til faget om fortiden.

Faglitterær pris

Bokprosjektet vant Universitetsforlagets faglitterære pris i 2011. Fra juryens begrunnelse:
«Når den dertil er uvanlig velskrevet, har et originalt og suverent grep om stoffet og har gode og interessevekkende eksempler, er juryen ikke i tvil om at årets pris går til et prosjekt som er faglig nyskapende og fremragende formidling på én og samme gang.»

 

Les mer om forfatteren

Publisert 22. des. 2014 11:56 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19