Death and Changing Rituals.Function and meaning in ancient funerary practices

Redigert av J. Rasmus Brandt, IAKH og Marina Prusac Lindhagen og Håkon Roland, begge KHM.

De fleste samfunn utøver ritualer når de begraver sine døde - ritualer som bygger på lange tradisjoner. Hva skjer når disse ritualene endres? Gjennom tretten kapitler diskuteres endringer i begravelsesritualer fra forhistorisk tid til middelalderen, og  fra forskjellige deler i verden.

Les presentasjonen av boka på KHMs sider (engelsk)

Mer om redaktørene:

Publisert 24. feb. 2015 13:32 - Sist endret 1. des. 2017 13:39