Viking Worlds: Things, Spaces and Movement

Ny bok om vikingtiden med ulike faglige perspektiver der blant andre Marianne Hem Eriksen og Unn Pedersen er redaktører og bidragsytere.

Bokens bidragsytere benytter både tradisjonelle tverrfaglige eller flerfaglige perspektiver  - slik som å benytte historiske kilder, islandske sagaer og Edda-dikt - og også spesialiserte metoder og/eller empiriske studier, stedsnavnsforskning, religionshistorie og teknologiske fremskritt, slik som isotopanalyse. Til sammen skaper dette ny innsikt om teknologi, sosial organisasjon og mentalitet i vikingenes verden.

Forskere fra Skandinavia og ellers i Europa utfordrer her etablerte sannheter, presenterer nye definisjoner og diskuterer gamle temaer fra nye vinkler. Temaene som diskutereres inkluderer personlig og samfunnsmessig identitet, kjønnsrealsjoner mellom folk, gjenstander, steder/rom, lover og regler innenfor ulike sosiale areaner, produksjonsprosesser, bytte og handel og overføring av kunnskap innfor både de tidligere viking-samfunnene og dagens forskning.

Innholdsfortegnelse

1. Marianne Hem Eriksen, Unn Pedersen, Bernt Rundberget, Irmelin Axelsen and Heidi Lund Berg: Viking Worlds. Things, Spaces and Movement
2. Neil S. Price: From Ginnungagap to the Ragnarök. Archaeologies of the Viking Worlds
PART I. Real and ideal spaces
3. Lydia Carstens: Powerful Space. The Iron Age Hall and its Development During the Viking Age
4. Joanne Shortt Butler: Húsdrápa. A Skaldic Poem in Context
5. Asle Bruen Olsen: Courtyard Sites in Western Norway. Central Assembly Places and Judicial Institutions in the Late Iron Age
6. Sofie Laurine Albris: Place Names and Settlement Development around an Aristocratic Residence. Thoughts from an On-Going Study of the Hinterland of Tissø
7. Marianne Hem Eriksen: The Powerful Ring. Door Rings, Oath Rings, and the Sacral Place
PART II. Gendered things, gendered spaces?
8. Charlotte Hedenstierna-Jonsson: She Came from Another Place. On the Burial of a Young Girl in Birka
9. Patrycja Kupiec and Karen Milek: Roles and Perceptions of Shielings and the Mediation of Gender Identities in Viking and Medieval Iceland
10. Heidi Lund Berg: ‘Truth’ and Reproduction of Knowledge. Critical Thoughts on the Interpretation and Understanding of Iron-age Keys
PART III. Production, exchange and movement
11. Bjarne Gaut: Manors and Markets. Continental Perspectives on Viking Age Trade and Exchange
12. Ben Cartwright: Making the Cloth that Binds Us. The Role of Textile Production in Producing Viking Age Identities
13. Unn Pedersen: Leadworking in Viking-age Norway
14. Stephen Merkel and Andreas Hauptmann, Volker Hilberg, Robert Lehmann: Isotopic Analysis of Silver from Hedeby and some nearby Hoards. Preliminary Results
15. Leszek Gardela: Vikings in Poland. A Critical Overview

Publisert 6. jan. 2015 12:04 - Sist endret 29. nov. 2017 11:51