Vi forsker på: Skipsfart

Skipsfart er en internasjonal næring der norske redere har gjort seg sterkt gjeldende. Under Napoleonskrigene, mens Danmark-Norge var nøytralt fram til 1807, hadde skipsfartsnæringen i Norge en enestående utvikling, men konkurser fulgte i de dårlige tidene etter 1814. Men i annen halvdel av 1800-tallet nådde skipsfartsnæringen nye høyder i Norge, mye på grunnlag av brukte og dårlige skip som var kjøpt billig i utlandet. Norske redere var sent ute i overgangen fra seil til damp, men derimot ganske raske i overgangen til motor i 1920- og 30-årene. I 1960- og 1970-årene spilte norske redere en dominerende rolle i frakt av olje, inntil oljekrisen førte til en ny kollaps.

Institutt for arkeologi, konservering og historie har et prosjekt om norsk internasjonal skipsfart fra 1814 til 2014. Her er siktemålet å forklare hvorfor norske redere har hevdet seg såpass bra i internasjonal skipsfart og prøve å se hvilke ringvirkninger skipsfartsnæringen har hatt for det norske samfunnet.

 

Publisert 18. nov. 2010 21:24 - Sist endret 14. juni 2017 11:19