Presentasjon av kandidater 2017

Oversikt over kandidater til valgene til instituttstyret høsten 2017 for gruppene Midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og studenter ved IAKH.

Midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA), for 2018 (1 representant og 2 vara):

Knut Ivar Austvoll foreslått av Grethe Bjørkan Bukkemoen, Lorenza La Rosa og Marie Amundsen

Rebecca Cannell foreslått av Grethe Bjørkan Bukkemoen, Lorenza La Rosa og Marie Amundsen

Marianne Moen foreslått av Grethe Bjørkan Bukkemoen, Lorenza La Rosa og Marie Amundsen

Hilde Andrea Nysether foreslått av Ole-Albert Rønning og Linn Borgen
 

Studentene, for 2018 (2 representanter og 2 vara):

Mauricio Flores foreslått av Yngvild Storli

Margrethe Hopstock Havgar foreslått av Sigurd Toft Tomter

Joachim Pacheco-Lie foreslått av Nora Birkeland

Yngvild Storli foreslått av Nora Birkeland og Joachim Pacheco-Lie

Sigurd Toft Tomter foreslått av Margrethe Hopstock Havgar


Oslo, 27. november 2017.


Finn Erhard Johannessen                                          Kaja Hannedatter Sontum
leder for valgstyret/representant fot FVA                    representant for MVA


Kathrine Wehmer                                                       Harald Schmedling
representant for studentene ved IAKH                       representant for administrativt personale/sekretær for valgstyret       

Publisert 10. nov. 2016 08:33 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08