Presentasjon av kandidater 2017

På denne siden vil kandidatene til det forestående valg bli presentert før valget finner sted.

Midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA), for 2018 (1 representant og 2 vara):

Studentene, for 2018 (2 representanter og 2 vara):


Oslo, november 2017.


Finn Erhard Johannessen                                          Kaja Hannedatter Sontum
leder for valgstyret/representant fot FVA                    representant for MVA


Kathrine Wehmer                                                       Harald Schmedling
representant for studentene ved IAKH                       representant for administrativt personale/sekretær for valgstyret       

Publisert 10. nov. 2016 08:33 - Sist endret 18. okt. 2017 12:24