Personer med emneord «Infrastruktur»

Navn Telefon E-post Emneord
Schmedling, Harald Avdelingsleder 22 84 19 22 480 06 457 (mob) harald.schmedling@iakh.uio.no Infrastruktur, HMS, Personaladministrasjon
Storrud, Alf Førstekonsulent +47-22857937 98048803 (mob) alf.storrud@iakh.uio.no Infrastruktur, Innkjøp