andresn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Minoritets- og migrasjonshistorie, Sentral-Europa og Skandinavia.
 • Jødisk historie.
 • Norsk lærdomshistorie, særlig 1800-tallet.

Bakgrunn

 • Master i historie, UiO, 2009.
 • Mastergradsstipendiat tilknyttet prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940" ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, 2009.
 • Vitenskapelig assistent, Forum for universitetshistorie 2009-2011.
 • Doktorgrad i historie, UiO, 2014.

Doktorgradsprosjekt

"Schächtingsaken" - den norske debatten om jødisk religiøs slaktemåte 1900-1930.

Etter 1814-grunnlovens bosetningsforbud er forbudet mot jødisk religiøs slaktemåte (hebr. shehita, tysk schächten) fra 1929 trolig den lovreguleringen som i størst grad har berørt forholdet mellom staten og den jødiske minoriteten i Norge. Forbudet er ikke bare enestående i norsk sammenheng i kraft av å være en lovregulering som er rettet mot en bestemt religiøs praksis – sammen med Sveits er Norge en av de få statene i verden som fortsatt har et forbud mot jødisk slaktemåte. Stortingsvedtaket i 1929 var foranlediget av en omfattende debatt om jødenes slaktemåte (omtalt som ”schächtingsaken”) som pågikk i norsk offentlighet fra slutten av 1890-tallet og frem til vedtaket av forbudet i 1929.

Prosjektet har til hensikt å forklare årsakene bak forbudet ved å undersøke de offentlige debattene i forkant av innføringen av forbudet, og følge saken videre gjennom behandlingen i embedsverket og Stortinget frem til vedtaket i 1929. Avhandlingen vil også ha et sammenlignende perspektiv med andre europeiske land, særlig for å kunne identifisere årsakene som skiller utviklingen i Norge fra land hvor tilsvarende debatter aldri avfødte et forbud.

Emneord: Jødenes historie, Historie, Antisemittisme

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Snildal, Andreas; Bjerke, Ernst & Hansen, Tor Ivar (red.) (2013). Åndsdannelse og adspredelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200 år. Det Norske Studentersamfund.  ISBN 978-82-998805-2-7.  110 s.
 • Snildal, Andreas; Munch, Andreas; Bjerke, Ernst & Hansen, Tor Ivar (2012). Jøden. Med et innledende essay av Andreas Snildal. Det Norske Studentersamfund.  ISBN 9788299880510.  91 s.
 • Snildal, Andreas; Jupskås, Anders Ravik & Karl Kristian Rådahl, Kirchhoff (red.) (2009). Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-451-3.  163 s.
 • Bjørge, Eirik; Snildal, Andreas & Hansen, Tor Ivar (red.) (2007). Kultivert debatt og debattert kultur. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg i 60 år. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-278-6.  110 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Snildal, Andreas (2014). An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930.
 • Snildal, Andreas (2014). En antisemittisk slaktelov. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Snildal, Andreas (2014). I skyggen av Wergeland. Andreas Munch, paragraf 2 og oppdagelsen av et glemt teatermanuskript. Hatikva.  23(1), s 36- 44
 • Snildal, Andreas (2014). Uriktig om Siebenbürgen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hansen, Tor Ivar; Snildal, Andreas & Bjerke, Ernst (2013). Studentersamfundets kunst gjennom 150 år.
 • Snildal, Andreas (2013). Raoul Wallenberg. En biografi. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(3), s 308- 311
 • Snildal, Andreas (2012). «De ere Jøder!» Andreas Munch, jødesaken og tilblivelsen av et ukjent manuskript, I:  Jøden. Med et innledende essay av Andreas Snildal.  Det Norske Studentersamfund.  ISBN 9788299880510.  Innledende essay.  s vii - xxvii
 • Snildal, Andreas (2012). I skyggen av Wergeland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jupskås, Anders Ravik; Karl Kristian Rådahl, Kirchhoff & Snildal, Andreas (2009). Noen utfordringer for demokratiet – og om behovet for en inkluderende offentlig samtale, I: Andreas Snildal; Anders Ravik Jupskås & Kirchhoff Karl Kristian Rådahl (red.),  Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-451-3.  Innledning.  s 5 - 17
 • Snildal, Andreas (2009). En jødisk kulturadel. Tyske kultursionister og forestillinger om "østjøden" 1897-1923.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. apr. 2011 16:10 - Sist endret 18. des. 2014 14:16

Prosjekter