Knut Ivar Austvoll

Stipendiat - Arkeologi
Bilde av Knut Ivar Austvoll
English version of this page
Telefon +47-22850314
Mobiltelefon 90963384 +47-90963384
Rom 124
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Follow me on Academia.edu

Faglige interesser

Eldre bronsealder, senneolitikum, politisk økonomi, sosialpolitisk organisering, praksisteori.

Bakgrunn

Bachelorgrad i kunst- og kulturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet.

Mastergrad ved Universitetet i Oslo fra 2014 med avhandlingen Constructing Identities. Structure and Practice in the Early Bronze Age - Southwest Norway.

Siden januar 2015 har jeg vært tilsatt som ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Jeg har også vært tilsatt som feltarkeolog ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo i perioden 2013-2014, blant annet ved Vinstravassdraget, Tesse og E-18 Tvedestrand - Arendal. I tillegg har jeg vært engasjert i forskningsutgravingen ved Skrivarhelleren i Årdal i 2013-15.

Emneord: Arkeologi, Bronsealder, Teori og metode, Politisk økonomi

Publikasjoner

 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Tracing boundaries of local group identities in the Early Bronze Age — south-west Norway, In Sophie Bergerbrant & Anna Wessman (ed.),  New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015.  Archaeopress.  ISBN 9781784915988.  36.  s 421 - 434
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tesse rundt på to sesonger. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (124), s 45- 50

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Måltider og politiske allianser i bronsealderen. Norgeshistorie.no.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Socio-political strategies along the coast of north-western Scandinavia, 2350–1100 BCE.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Sociopolitical systems in northwest Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar; Melheim, Anne Lene & Ling, Johan (2017). Beyond Mapping Movement: Travel and Exchange.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (red.) (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Constructing Identities. Structure and practice along the coast of southwest Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Intergroup connectedness in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tracing Past Identities – A Longue Durée Study of Sociopolitical Structures in the Late Neolithic/Early Bronze Age, western Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar (2014). Constructing Identities. Structure and Practice in the Early Bronze Age – Southwest Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2015 09:40 - Sist endret 30. nov. 2017 13:41