Beate Albrigtsen Pedersen

Bilde av Beate Albrigtsen Pedersen
English version of this page
Telefon +47-22858176
Mobiltelefon 95108841 +47 95108841
Rom 528
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

 • Middelalder
 • Mentalitetshistorie
 • Kulturhistorie
 • Politisk kultur
 • Riddersagaer
 • Humor
 • Sagalitteratur

Bakgrunn

 • Bachelorgrad i arkeologi, Universitetet i Oslo (2008).
 • Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo (2011).

 

Doktorgradsprosjekt

Latter og underholdning i norsk og islandsk middelalder

 

Doktorgradsprosjektet til Beate Albrigtsen Pedersen omhandler underholdning og latter i det norske og islandske samfunnet på 1200-tallet. Foruten å undersøke hva som fikk 1200-tallest høviske elite til å dra på smilebåndet, settes fokuset på hvilken betydning evnen til å skape glede og latter hadde i tidens politiske miljø. 

Beate Albrigtsen Pedersen ble uteksaminert som historiker fra Universitetet i Oslo høsten 2011 på grunnlag av masteroppgaven Aristokratiets lærebøker (https://www.duo.uio.no/handle/10852/23376). En oppgave som omhandlet de norske riddersagaene og hvorvidt denne litteraturen kunne bidra til å endre adferdsmønstre og idealer hos den norske eliten på 1200-tallet.

 

I sitt doktorgradsprosjekt opprettholder Beate fokuset på 1200-tallet og brytningen mellom den tradisjonelle- og den høviske kulturen, men retter nå søkelyset mot rollen latter og underholdning hadde i det norske og islandske samfunnet i perioden.

 

I løpet av 1200-tallet ble det produsert store mengder tekst i Norge og på Island. I tillegg til sagaer om fortidens og samtidens konger, ble det blant annet nedtegnet heltesagaer, familiesagaer og riddersagaer. Ettersom svært få var lesekyndige blir det antatt at disse tekstene ble lest høyt for publikum, et publikum som besto av samfunnets absolutte elite. Med andre ord ble disse tekstene brukt som elitens underholdning. Målet i dette prosjektet er å analysere disse tekstene nettopp med det utgangspunkt at dette var underholdningslitteratur. En slik studie vil ikke bare gi en bedre forståelse av middelalderens mentalitet, kultur og politiske virkemidler, men kan også potensielt gi grunnlag for å lese 1200-tallets kilder på en ny måte: var det eksempelvis slik at historiene om fortidens konger og helter var ment å få 1200-tallets høviske lesere til å le?

 

Målet med dette prosjektet er på den ene siden å få et innblikk i middelalderens humor. Hva ble oppfattet som morsomt? Og, hvor gikk grensen for hva eller hvem det var akseptabelt å le av? På den andre siden vil fokuset rettes mot humor i forholdet mellom mennesker, og spørsmål om det var et krav å kunne underholde for å holde politisk posisjon.

 

Emneord: Historie, Middelalder

Publikasjoner

 • Pedersen, Beate Albrigtsen (2012). Den høviske krigeren, I: Bjørn Bandlien (red.),  Eufemia - Oslos middelalderdronning.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-039-7.  Kapittel 7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Beate Albrigtsen (2017). Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. apr. 2013 14:10 - Sist endret 6. apr. 2017 16:59