Edgeir Benum

Professor emeritus
Bilde av Edgeir Benum
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus rom 634

Bakgrunn

1967 cand. philol. ved Universitetet i Oslo, 1968-72 forskningsstipendiat og universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo, 1973-80 professor i historie ved Universitetet i Tromsø, 1980- professor i historie ved Universitetet i Oslo, 1982-83 visiting scholar ved University of California, Berkeley, 1999 visiting scholar ved University of California, Berkeley.

Faglige kompetanseområder

 • Moderne historie
 • Politisk historie
 • Administrasjonshistorie
 • Byhistorie
 • Universitets- og vitenskapshistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Den norske elektrondiffraksjonsgruppen. Et naturvitenskapelig prosjekts utvikling og politiske økonomi
 • Kampen om NAVF. Universiteter, forskningsbyråkrater og politikere i omformingen av NAVF fra slutten av 1960-årene.
 • Programforskning. Studier i framveksten av forskningsprogrammer i NAVF-regi fra 1960-årene av.
Emneord: Historie, Vitenskapshistorie, Politisk historie, Moderne historie, Universitetshistorie

Publikasjoner

 • Maktsentra og opposisjon. Spaniasaken i Norge 1946-47. Oslo 1969.
 • Sentraladministrasjonens historie. bd. 2, 1845-1884. Oslo 1979.
 • Byråkratienes by. Oslo bys historie, bd. 5, 1948-1986. Oslo 1994.
 • Overflod og fremtidsfrykt. Aschehougs norgeshistorie, bd. 12, 1970 - vår tid. Oslo 1998.
 • Benum, Edgeir Reidar (2010). Arbeidet for anerkjennelse: Hasselgruppen og det internasjonale vitenskapssamfunn ca. 1945-ca 1955. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  89(4), s 573- 602
 • Benum, Edgeir Reidar (2009). The making of a research school. Odd Hassel and structural chemistry 1925-1943. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  88(4), s 639- +

Se alle arbeider i Cristin

 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag & Torgersen, Ivar (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  568 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Edgeir Reidar (2011). Geography and the DNA Story.
 • Benum, Edgeir Reidar (2011). Sven Furberg og DNA-molekylet.
 • Benum, Edgeir Reidar (2011). The Uses of Sceientific Networks for Non-scientific Purposes. The Case of Structural Chemistry in Oslo.
 • Benum, Edgeir Reidar (2010). In defence of human rights and democracy? The role of scientific networks in non-scientific activities.
 • Benum, Edgeir Reidar (2009). Når molekyler blir livet. Historien om en ukjent Nobelprisvinner.
 • Benum, Edgeir Reidar (2008). From infancy to maturity: The growth of a research school. Odd Hassel and structural chemistry 1920-1943.
 • Benum, Edgeir Reidar (2008). The legitimization of research. Reply to Hans Skoie. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  87(3), s 467- 472

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 7. des. 2012 14:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter