Jarle Simensen

Professor emeritus
Bilde av Jarle Simensen
English version of this page
Telefon +47 22137102 +47 99426350
Brukernavn
Postadresse Tuengveien 24 0374 Oslo

Bakgrunn

F.1937, Os i Østerdalen. Cand.philol., Oslo 1966 med historie, engelsk og russisk. Vit. ass., Historisk institutt, Oslo 1965-1967, forskningsstipendiat NAVF, 1968-1973, førsteamanuensis, Trondheim 1973, dr.philos.1976, professor, 1980, professor II ved Universitetet i Oslo 1996-. Gjesteforsker University of Wisconsin, Madison, 1981-82, 1988-89 og 1995-96, Maison des sciences de l'homme, Paris, 1987. Medlem av NORADs forskningsråd, 1976-1980, Nordisk forskningsråd for internasjonal politikk og fredsforskning, 1973-78, Fontes Historiae-komiteen i International Academic Union, 1974-78, Rådet for humanistisk forskning, NAVF, 1981-89, styremedlem NAVF 1989-1992, norsk redaktør, Scandinavian Journal of History, 1980-84, formann i Norsk komite for historisk vitskap, 1989-90, prorektor, Universitetet i Trondheim, 1989-1992, konsulent for Den norske Nobelkomite 1997-, medlem av Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap, Trondheim, 1983 og Det Norske Vitenskapsakademi, 1997, gruppeleder for historie 2002-.

Information in English:

Undervisnings- og veiledningsområder

Global historie, afrikansk historie, internasjonal historie, europeisk historie, historisk teori og metode.

Faglige kompetanseområder

Afrikansk historie, internasjonal historie, koloni-og misjonshistorie.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • The history of Norwegian development aid
 • 1989 and global democratization
 • Local politics in Ghana during the colonial period
Emneord: global historie, Historie, Bistandshistorie, Misjonshistorie, Afrikas historie, Historisk teori og metode

Publikasjoner

 • Commoners, Chiefs and Colonial Government. Akim Abuakwa, Ghana, under British Rule, Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, 1975;
 • Afrikas historie. Nye perspektiver. Oslo 1983, dansk utgave, København 1985, ny og utvidet norsk utg. 1996, 2003, 2009 (5.utgave).
 • Norsk misjon i afrikansk historie. Sør-Afrika, Trondheim; Tapir forlag, 1984;
 • Norwegian Missions in African History. Vol. 1. South Africa 1845-1906; Vol 2- Madagascar,Scandidnavian University press, Oslo og Oxford University Press, Oxford 1986.
 • Utdanning som u-hjelp. NORAD og fiskeriopplæringen ved Ghana Nautical College, 1964-1980, Oslo 1990;
 • Vesten erobrer verden, 1870-191, bind 12 i Aschehougs Verdenshistorie, Oslo 1986, fransk utgave L'Occident conquiert le monde, 1870-1914, Paris 1996;
 • Verden forandres 1985- (sammen med Sven Tägil), Aschehougs verdenshistorie, b.1, Oslo 1993, utvidet utgave Oslo 2001 og Oslo 2003; fransk utgave Une planète bouleverse, 1985-1996, Paris 1996;
 • Tyskland-Norge. Den lange historien, red., Oslo 2000, ty. utg. Deutschland-Norwegen. Die Lange Geschichte, Oslo 2000.
 • Internasjonalisering i historiefaget : global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv .Unipub, Oslo 2008.
 • Simensen, Jarle (2017). Migrant Identity in Academia: Professor Paul Knaplund (1885-1964), University of Wisconsin, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel 6.  s 159 - 188
 • Simensen, Jarle (2011). Kolonistyre og ideologisk konstruksjon : Lord Lugard og indirekte styre i Afrika, I: Tomas Sundnes Drønen; Kjetil Fretheim & Marianne Skjortnes (red.),  Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2602-7.  Kapittel.  s 109 - 122
 • Simensen, Jarle (2011). Murens fall og historikerne. Om forholdet mellom historie og fremtidsoppfatninger. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(1), s 63- 79
 • Simensen, Jarle (2008). Aid symbioses and its pitfalls. The Nordic/Norwegian-Tanzanian aid relationship, 1962-1986, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  Kapittel.  s 153 - 177
 • Simensen, Jarle (2007). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  32(2) . doi: 10.1080/03468750601159816
 • Simensen, Jarle (2006). Globalhistorie i praksis. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Misjonshistorie og diskursanalyse: Karin Hestad Skeie: "Building God's Kingdom in Highland Madagascar. Norwegian Lutheran Missionaries in Vakinankaratra and Bestileo 1866-1903". Dr.art-thesis, History of Religion, Faculty of Arts, University of Oslo 2005. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Nye horisonter i historiefaget. Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2006). Religious NGOs and the Politics of International Aid: The Norwegian Experience. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  33(1), s 83- 104
 • Simensen, Jarle (2005). Ancestors and the world market. The role of the traditional oath in the cocoa hold-ups in the Gold Coast in the 1930s, In Per Hernæs (ed.),  THE 'TRADITIONAL' AND THE 'MODERN' IN WEST AFRICAN (GHANAIAN) HISTORY. Case studies on co-existence and interaction.  Historisk institutt, NTNU.  ISBN 82-7765-053-1.  Artikkelt.
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Transnational history. The global context of 1989, In Gerd-Rainer Horn & Padraic Kenney (ed.),  Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989.  Rowman & Littlefield.  ISBN 0742523225.  Kapittel.
 • Simensen, Jarle (2004). Power of the purse? Norway as donor in the conditionality epoch 1980-2000. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  83, s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Sissel Lie og Kjersti Faldet Listhaug, red., Globalisering: Spøkelse eller visjon. Globaliseringsprogrammet.  Globaliseringsprogrammet NTNU.  s 9 - 15
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: Kjersti Faldet Listhaug & Sissel Lie (red.),  Globalisering: Spøkelse eller visjon?.  NTNU.  ISBN 82-471-5219-3.  Globalisering, regionalisering og demokrati.
 • Simensen, Jarle (2003). Hilde Selbervik: "The Power of the Purse. Norway as a Donor in the Conditionality Epoch 1980-2000". Doctoral opposition. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  83(2)
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: "Ännu en syster til Afrika. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1903". Doctoral opposition. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: �Ännu en syster til Afrika�. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.  s 223- 226
 • Simensen, Jarle (2003). Kristendommen i Afrika i det 20. århundret. Sosial og politisk funksjon. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  (3)
 • Simensen, Jarle (2003). Kristendommen i Afrika i det 20.århundret. Sosial og politisk funksjon. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  (3), s 193- 209
 • Simensen, Jarle (2003). Transnational history. The global context of 1989, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  P.Kenney (red.), Transnational History.  Rowland & Littlefield.  s 46 - 61
 • Simensen, Jarle (2002). Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akyem Abuakwa, Ghana, In Holger Bernt Hansen & Michael Twaddle (ed.),  Christian Missionaries and the State in the Third World.  James Currey Publishers.  ISBN 0-85255-783-3.  Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akeym Abuakwa.
 • Simensen, Jarle (2002). Christian church and naitive State in Akim, Ghana, during the colonial period, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  Christian Missonaries and State in the Third World.  James Curry.
 • Simensen, Jarle (2000). National and transnational history. The national determinant in Norwegian historiography, In  Nordic Historiography in the 20th Century.  Historisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-550-1057-2.  The national determinant in Norwegian historiography.
 • Simensen, Jarle (2000). The colonial period: Better than its reputation?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Simensen, Jarle (1999). Democray and globalization. 1989 and the Third Wave. Journal of world history.  ISSN 1045-6007.  10(2)
 • Simensen, Jarle (1999). Demokrati og globalisering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje värden efter 1945, I: Sven Tägil & Göran Gräninger (red.),  Historiska vägval.  Almqvist & Wiksell.  ISBN 91-21-14054-5.  Den tredje värden efter 1945.
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje v@ærlden efter 1945, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Historiska v@ægval.  Almqvist & Wicksell.  ISBN 91-21-14054-5.  s 93 - 141
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a Global Society? 1989 as a Case, In Stein Tønnesson (ed.),  Between National Histories and Global History. Rapport fra det 23. nordiske historikermøtet, Helsinki 1997.  SHS.  ISBN 951-710-061-2.  Is there a Global Society? 1989 as a Case.
 • Simensen, Jarle (1997). Is there a global society? : 1989 as a case, I: Stein Tønnesson (red.),  23. Nordiske historikerm@øtet, Tammerfors 7.-12.8.1997.  SHS, Helsingfors.  ISBN 951-710-061-2.  s 39 - 57
 • Simensen, Jarle (1996). Etnisitet i afrikansk historie og historieforskning, I: Kristian Gerner (red.),  Stat, nation, konflikt. Et festskrift tilägnad Sven Tägil.  Bra böcker.  ISBN 91-7119-783-4.  Etnisitet i afrikansk historie og historieforskning.
 • Simensen, Jarle (1996). Internasjonalisering av historiefaget: Det tysk-norske stipendieprogrammet for historie (Ruhrgas) 1985-1995. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (1-2)
 • Simensen, Jarle (1996). Kristendommen i Afrika: Forskningsutvikling og forskningsoppgaver. Norsk Tidsskrift for Misjon.  ISSN 0029-2214.  (2-3)
 • Simensen, Jarle (1995). Førkoloniale styreformer i Afrika - hvilken relevans har de for demokrati i dagens Afrika?, I: P. Ekløf (red.),  Demokrati i Afrika: Fellesrådets Afrika årbok '95.  Gazette Bok, Oslo.  Førkoloniale styreformer i Afrika.
 • Simensen, Jarle (1995). The image of Africa in Norwegian missionary opinion 1850-1900, In Øystein Rian (ed.),  Revolusjon og resonnement. Festskrift til Kåre Tønnesson på 70-årsdagen den 1. januar 1996.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22621-2.  The image of Africa in Norwegian missionary opinion 1850-1900.
 • Simensen, Jarle (1994). Kontrafaktiske argument i historiefaget. Imperialisme og kolonistyre, I: Håkon With Andersen (red.),  Clios tro tjener. Festskrift til Per Fuglum.  Historisk institutt, Universitetet i Trondheim.  ISBN 82-7765-000-0.  Kontrafaktiske argumenter i historiefaget. Imperialisme og kolonistyre.
 • Simensen, Jarle (1994). Sovjetunionen i vestlig historieskrivning: Edward Hallet Carr, I: Sivert Langholm (red.),  Den kritiske analyse. Festskrift til Ottar Dahl på 70-årsdagen den 5. januar 1994.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21531-8.  Sovjetunionen i vestlig historieskrivning: Edward Hallet Carr.
 • Simensen, Jarle (1994). The post-Cold-War scene. New challenges for development research and development policy. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  (1-2)
 • Simensen, Jarle (1993). Om årsaksdiskusjoner i historiefaget. Skolefokus.  ISSN 0804-3698.  (3)

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2005). Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22803-8.  380 s.
 • Simensen, Jarle (2004). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23498-0.  455 s.
 • Simensen, Jarle (2003). Norge møter den tredje verden. Fagbokforlaget.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2001). Mot en ny tid, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22372-9.  271 s.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Deutschland - Norwegen. Die lange Geschichte. Tano Aschehaug.  ISBN 82-518-3940-8.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Tyskland - Norge. Den lange historien. Tano Aschehaug.  ISBN 82-518-3857-6.
 • Simensen, Jarle (1996). Afrikas historie. 3. utg. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-525-2998-4.  454 s.
 • Simensen, Jarle (1996). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-525-2998-4.  454 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Jarle (2006). Adam Hochschild: Begrav lenkene. Kampen mot slaveriet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Keralaprosjektet ikke mislykket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 25.07.2006
 • Simensen, Jarle (2005). Aril Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price: Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo 2004. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Colonial and post-colonial development in Africa.
 • Simensen, Jarle (2005). Hovedlinjer i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2005). Nye horisonter i historiefaget. Global historie og norsk historie i et transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2005). Om norsk utviklingshjelps historie og nyere hovedoppgaver på dette området.
 • Simensen, Jarle (2005). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project.
 • Simensen, Jarle (2005). Preben Munthe: Christen Smith. Botaniker og økonom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2005). Randi Balsvik: Afrika i eit historiografisk perspektiv.Oslo 2004. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Religious NGOs and the Politics of International aid: The Norwegian Experience.
 • Simensen, Jarle (2005). The Norwegian-Tanzanian aid relationship – A historical outlook.
 • Simensen, Jarle; Bondevik, Kjell Magne & Steen, Reiulf (2005). Nødhjelp og politikk: Biafrakrisen i 1967.
 • Simensen, Jarle & Tvedt, Terje (2005). Misjon og bistand.
 • Simensen, Jarle (2004). Kristen misjon, politikk og modernisering i Afrika.
 • Simensen, Jarle (2004). Metodeproblemer i bistandshistorien, sesjonsinnlednding.
 • Simensen, Jarle (2004). Organisasjon som tema i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2004). Samaritanens dilemma, anmeldelse av Hilde Selbervik: The Power of the Purse, doktoravhandling, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 2003. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  83(2), s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2003). Afrika i globalhistorisk perspektiv gjesteforelesning.
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros. On Globalization, Oxford 2002. Bistandsnytt.  (8), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros: On Globalization. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.  (8)
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering og regionalisering Én Verdens universitetskonferanse.
 • Simensen, Jarle (2003). Hovedtrekk i norsk utviklingshjelps historie.
 • Simensen, Jarle (2003). John Shaw. Sir Hans Singer. The Life and Work of a Development Economist, New York 2002. Bistandsnytt.  (5), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). Lange linjer i globalhistorien.
 • Simensen, Jarle (2003). Nasjonale kirkers rolle i utviklingen av det sivile samfunn?.
 • Simensen, Jarle (2003). Nobelprisens historie.
 • Simensen, Jarle (2003). Norsk utviklingshjelp og verdensbilde.
 • Simensen, Jarle (2003, 20. juni). Norsk utviklingshjelps historie radioprogrammer ved lanseringen. [TV].  NRK 1.
 • Simensen, Jarle (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt - den norske modellen.
 • Simensen, Jarle (2002). De regionale alternativer i internasjonal økonomi og politikk.
 • Simensen, Jarle (2002). Debatten om kolonitiden.
 • Simensen, Jarle (2002). Den globale fattigdom på historisk bakgrunn.
 • Simensen, Jarle (2002). Det tysk-norske historikerprogrammet 1985-2001.
 • Simensen, Jarle (2002). Globalisering som historisk tema.
 • Simensen, Jarle (2002). Historisk bakgrunn til afrikansk politikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Avhengighetsteori og underutvikling : en kritikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Daniel J. Goldhagen: Hitler's Willing Executioners. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsretter, David Hollinger: Post-ethnic America. Beyond Multiculturalism. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsrettigheter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 19.04.1997
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet, identitet og minioritetsretter i amerikansk samfunnsdebatt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie : er det mulig?.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie som begrep og metode.
 • Simensen, Jarle (1997). Holocaust, Goldhagen og Tyskland. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). NTNU : visjon og virkelighet.
 • Simensen, Jarle (1996). Anmelderkultur i historiefaget. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (3)
 • Simensen, Jarle (1996). Geir Lundestad and Odd Arne Westad, ed.: Beyond the Cold War: New Dimensions in International Relations. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (4)
 • Simensen, Jarle (1996). Is there a global society? : 1989 as a case.
 • Simensen, Jarle (1994). Vårt verdensbilde står for fall. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 04.12.1994

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 1. des. 2017 13:51