Kåre A Andersen

Bilde av Kåre A Andersen
English version of this page
Telefon +47-22844085
Rom NT 527
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Andre tilknytninger Historie

Bakgrunn

F 1950. Cand philol med historie hovedfag, nordisk m.f., realfag. Vit.ass. ved HF-fakultetets IT-tjeneste (HF-data) 1980-87. Fast ansatt ved UiO fra 1987. Leder av den faglige veiledningstjenesten ved HF-data fram til 1995. Sentral i oppbyggingen av studietilbudet innenfor fagfeltet humanistisk informatikk. Fra 2005 tilknyttet IAKH, seksjon for historie.

Undervisnings- og veiledningsområder

Undervisning og veiledning i skjæringsfeltet mellom historie og IKT. Dette gjelder både i forhold til bruk av IKT-verktøy i historie, men i de senere år også med fokus på utfordringene fra internett.

Faglige kompetanseområder

 • Nye medier i historisk forskning, formidling og undervisning
 • Norsk 1800-tall
 • Byhistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Flekkefjord bys historie som hypertekst
 • Brukergrensesnitt for historiske databaser
 • Skriver bind 3 av Flekkefjord bys historie.
 • Norgeshistorie på nett
Emneord: IKT og historie, Historie, Moderne historie

Publikasjoner

 • Andersen, Kåre A. (2008). Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen.  ISSN 0017-9841.  45(2), s 151- 166
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst: Et elektronisk medium for kommunikasjon i et hypermedieunivers. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3-4), s 12- 20 Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1985). Historie og edb - nok en gang!. Humanistiske data.  ISSN 0800-6792.  (2), s 26- 37
 • Andersen, Kåre A. (1986). Databaser i "Edb på 40 timer - grunnkurs for lærere". NKSdata.  26 s. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget.  152 s.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget.  209 s.
 • Andersen, Kåre A. (2007). Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?.
 • Andersen, Kåre A. (2007). Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2006). Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen.  ISSN 0017-9841.  (3), s 244- 247
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2005). Framtida er digital?.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær � eller nye muligheter for forskning og formidling?.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Mellom kultur, kapital og gamle minner. Utviklingen av Flekkefjord sentrum slik den speiles i lokalavisens spalter.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Internett og historie – nye muligheter, mange fallgruver, og i hvilken grad berøres historiefagets metodegrunnlag?. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2004). Til Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme?. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2003). Hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. 1907-1985. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Minne og Tradisjon. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). New Media in Historical Research and Teaching.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). "Det forjettede land?"- om Flekkefjord på 1800-tallet, inn- og utflytting. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2002). Da Flekkefjord ble by, men egentlig ikke ønsket det. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 39- 44 Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2002). IKT og strategivalg ved Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Andersen, Kåre A. (2002). "Katalog over det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11" - en Web-applikasjon. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2001). Det Andet Slags ere Bønder veed Søekanten.... Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Nye medier i forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Blant poteter, faar og sviin i Flekkefjord by. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 13- 19 Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hollenderbyen i Flekkefjord - et virtuelt besøk. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hypertekst - definisjon og bruk.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Web-programmering.
 • Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde; Lundby, Knut; Hesselberg, Jan & Losnegard, Aashild (1999, 01. mars). Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. [Radio].  Universitetet i Oslo. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1999). Flekkefjord med sine innviker.... Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 39- 45 Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1999). Gunnar Thorvaldsen: Databehandling for historikere. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (2), s 66- 69
 • Andersen, Kåre A. (1999, 05. januar). Internett i skolen - lærerens nye rolle eller "keiserens nye klær"?. [Radio].  Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1999). Skriftkulturens utvikling + Teknologihistorie.
 • Andersen, Kåre A. (1999, 01. januar). Vill i hyperrommet?. [Radio].  Blindern : kulturnett.no. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). CD-familien ++. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). Digitalisering m.m. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998, 05. januar). En virtuell byvandring i Flekkefjord. [Radio].  Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). Flekkefjord 1801. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst i forskning og undervisning. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1998). Rubreg - kortfattet brukerveiledning ver. 0.83a.
 • Andersen, Kåre A. (1998). SGML/HTML - en introduksjon. Vis sammendrag
 • Apelseth, Guttorm; Andersen, Kåre A.; Bråthen, Dag Tveit; Sollesnes, Kristian & Grimstad, Gudleik (1994, 01. november). Organisering av de felles tekniske tjenester ved Det historisk-filosofiske fakultet. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1989). Blant forskningsspiraler, hermeneutiske sirkler og firkantede edb-løsninger.
 • Andersen, Kåre A. (1988, 01. januar). Edb i humanistisk forskning. [Radio].  Blindern : NRK/Radio.
 • Andersen, Kåre A. (1987). Kompendium i filbehandling - noen utvalgte emner. Vis sammendrag
 • Andersen, Kåre A. (1986). Skifter og edb. Om utstrakt bruk av edb i en humanistisk forskningsprosess.
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 1. des. 2017 13:39