Erling Sverdrup Sandmo

Professor - Historie
English version of this page
Telefon +47-22858495
Rom NT 518
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse 0851 OSLO Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født i Bergen 1963. Cand. Philol. ved UiO 1991 med fagene historie, nordisk og engelsk. Vit. ass. for Tingbokprosjektet 1991 - 1992, stipendiat ved UiO/Høgskolen i Telemark 1993 - 1997. Dr. art. i historie 1998. Forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning fra 1997 til 2005. Førsteamanuensis i eldre historie ved IAKH fra 2006. Programstyreleder for Norges forskningsråds Program for kulturforskning (KULFO), 2003-2008. Visiting scholar ved Faculty of History ved Cambridge University våren 2009. Life member ved Clare Hall College i Cambridge. Gjesteforsker ved Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, året 2013/2014. Fra 1994 til 2010 arbeidet jeg også som frilans musikkanmelder i NRK.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Underviser hovedsakelig i globalhistorie før 1800 og teori og metode. Våren 2016 er jeg en av foreleserne i nyere verdenshistorie og underviser da i teori og metode og i tidlig-moderne europeisk historie. Jeg er også en av lærerne på HIS4012, Theory in Practice: Classics of History.
 • Jeg vil gjerne veilede masterstudenter innenfor kultur-, ide- og mentalitetshistoriske emner.

Faglige kompetanseområder

 • Norsk retts- og kriminalitetshistorie
 • Kulturhistorie
 • Historisk teori, særlig strukturalisme, poststrukturalisme og postmodernisme
 • Voldens historie
 • Musikkhistorie
 • Tidlig-moderne tid
 • Globalhistorie før 1800
 • Orientalisme
 • Kunnskapshistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Jeg var deltaker i det tverrfaglige prosjektet Power mise-en-scène, om dynamikken mellom politikk og musikkdramatikk på slutten av 1700-tallet, og skrev om svensk opera under Gustaf III. Dette stoffet arbeider jeg med fortsatt.
 • Jeg er nå spesielt interessert i kartografiens tidlig-moderne historie og generelt i periodens kunnskaps- og vitenskapshistorie.
 • Fra høsten 2018 skal jeg være ansatt i full tid i to år ved Nasjonalbiblioteket, som leder for et nytt senter for historisk kartografi.

Aktuell med

Jeg er medlem av et nordisk kunnskapshistorisk nettverk som ga ut antologien Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge i 2018. Boken er fritt tilgjengelig for nedlasting her.

Emneord: Historie, Musikkhistorie, Globalhistorie, Orientalisme, Kulturhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi

Publikasjoner

 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Circulation and monstrosity: The sea-pig and the walrus as objects of knowledge in the sixteenth century, In  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  Chapter 9.  s 175 - 196
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Mange sanger i historien: om koret som ramme rundt tidlig-moderne tidsforståelser, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Kapittel.  s 252 - 264
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Gjentakelsens kunst: om Edward Saids Musical Elaborations. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 3- 11
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Lærerinnenes nysgjerrighet. Foreningsliv og kvinnefellesskap i Bergen tidlig på 1900-tallet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Kapittel.  s 141 - 155
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). The politics of passion: Absolutism, opera, and critique in Gustavian Sweden, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Kapittel 13.  s 236 - 251
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 16- 28
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Avstandens fortryllelse. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  79(2), s 59- 67
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III’s Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  29(1), s 1- 17
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III's Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  28(3-4), s 213- 229 . doi: 10.1093/oq/kbs051
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Rulers, Ghosts, and Prophets: Romans in Romantic Opera, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  17.  s 347 - 362
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant: Evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 87- 92
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Hva verden var: en forfallshistorie, I:  Verden. Begreper i historien.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  Del 1.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2010). "Hvordan det egentlig var". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 9- 21
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Disiplin og maskerade: Opera som regjering på 1700-tallet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(4), s 222- 235 . doi: http://www.idunn.no/ts/nat/2009/04
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Orfeus og skyggene: antikken på operascenen, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Kapittel.  s 109 - 127
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). The Emperor and the Aunts, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  Kapittel.  s 289 - 308
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Forfatterintroduksjoner, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Introduksjonskapitler.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Om folket, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Oversiktsartikkel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (2008). Innledning, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Innledningskapittel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Just past: on historical and legal history, In Kenneth Johansson & Marie Lindstedt Cronberg (ed.),  Vänskap över gränser. En festskrift till Eva Österberg.  Lund University, Department of History.  ISBN 978-91-633-1353-0.  Kapittel 6.  s 113 - 128
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Stil og sted: Knut Mykland som historieforfatter. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  85(4), s 584- 612

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2018). CONCEPTUALIZNG THE WORLD: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  446 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Nordberg, Kari Hernæs; Hammar, Anna Nilsson; Heidenblad, David Larsson & Östling, Johan (2018). Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Tid för historia: en bok om historiska frågeställningar. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144113449.  230 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491 - 1895. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279653219.  95 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Tid til historie: en bog om historiske spørgsmål. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741265087.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016443.  248 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  358 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Braun, Hermann (2011). Verden. Begreper i historien. Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  158 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (red.) (2008). Kulturanalyse - en teksthistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253031149.  528 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367.  430 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik & Pettersen, Gunnar Ingolf (2007). Norsk historie I: 750 - 1537. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00415-0.  461 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2005). Siste ord: Høyesterett i norsk historie. Bind 2: 1905 - 1965. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-23920-6.  565 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (red.) (2004). Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway/Press forlag.  ISBN 82-7547-157-5.  175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne & Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Et nytt historisk kretsløp :. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-09
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Replikk til Anne Minken. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  95(1), s 147- 154 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-01-07
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Samfunn likevel : et svar til Ola Alsvik. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 82- 85 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-07
 • Hagelberg, Erika; Hurum, Jørn Harald & Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Jurassic World.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Authority and Citizenship. Essays in Honour of Gro Hagemann. Preface, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 19 - 22
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 9 - 18
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Den melodiske makten: Opera som regjeringskunst under Gustav III, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel.  s 263 - 279
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant : evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 87- 91
 • Dolven, Anne Katrine; Sandmo, Erling Sverdrup & Jordanova, Ludmilla (2011). Hva er det med fortiden? Teori i praksis. Vis sammendrag
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Anmeldelse av Mohammad Fazlhashemi og Eva Österberg (red.): Omodernt: Människor och tankar i förmodern tid (2009). Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(3), s 455- 461
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (5), s 6- 13
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Historien på tungespissen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Romans in Romantic Opera.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Staging power, singing history: Opera as politics in late 18th century Sweden.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken forlater operascenen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken på operascenen: En historie om metamorfose.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Avskjed med ære. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Bortenfor horisonten: De fremmede som forestilling og oppdagelse i europeisk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den nye verdens mennesker.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den uansvarlige pekefinger. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Ettertida er ikke hva den en gang var: Et glimt av apokalypsen som romantisk motiv. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 30- 31
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien går igjen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien som musikalsk erfaring.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). I all verden. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kart som historisk kilde.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Knivstikkernes håndtrykk: Konfliktløsning og forsoning i norsk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Krangel som konvensjon. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Postmodernismen i historiefaget.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008, 01. januar). På sporet - nytt på CD. [Radio].  NRK.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The Norwegian Supreme Court and its successor, 1940-1945.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The end of a golden age: The disappearance of antiquity from the operatic stage.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). To svovelrom og kjøkken. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Vold - en dårlig idé?.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Aleksander den store som motiv i historisk tenkning fra Herodot til Oliver Stone.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Anmeldelse av Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  86(4), s 667- 672
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Capturing the Imagination: Power, Music, and the Operatic Stage in Sweden, 1772-1792.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Den tyske komponist Johann Gottlieb Naumann.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 15. juli). Gustav III og operaens historie. På sporets sommerutgave, program 3. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Johann Gottlieb Naumann og kyklopenes svanesang: en operakomponist mellom historie og myte.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 01. februar). Maktens iscenesettelse: Gustaf III. [Radio].  NRK P2: Musikkredaksjonen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). The power of emotions - and the emotions of power: music, subjectivity, and politics in a historical perspective.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Krohn, Nina (2007, 01. januar). "På sporet - Nytt på CD" NRK P2s magasin for nye klassiske CD'er. Ukentlig program hele 2007. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Anmeldelse av Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale -- rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  85(3), s 542- 548
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Hvem er han i speilet? Om nymotens historieskriving om konservative jurister.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Allverdens fortid på skjermen: Om internett som kilde til historiens globalisering og globaliseringens historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Danser med jurister: Om historiefilosofi som sosial praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Høyesteretts historie 1905-65.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Music and memory. Discussion with Vadim Gluzman on the music of Gubaidulina, Webern, and Bach.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Om skriving av vitenskapelige tekster.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Om å skrive Høyesteretts historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Tingordninger og tenkemåter fra jernalderen til det 20. århundrets rettssamfunn.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Krohn, Nina (2006, 31. desember). "På sporet - Nytt på CD" NRK P2s magasin for nye klassiske CD'er. Ukentlig program hele 2006. [Radio].  NRK.
 • Wikshåland, Ståle & Sandmo, Erling Sverdrup (2006, 30. mars). Maktens iscenesettelse: estetikk og politikk i 1800-talls opera.  UniForum.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2006 00:00 - Sist endret 23. jan. 2018 11:36

Prosjekter