Hans Jacob Orning

Bilde av Hans Jacob Orning
English version of this page
Telefon +47-22841930
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mitt interessefelt er norrøn og nordisk middelalder. Jeg tok mitt doktorgradsarbeid innenfor norsk høymiddelalderen med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske konger maktutøvelse i høymiddelalderen (2004, utgitt på engelsk i revidert versjon på Brill i 2008). Her analyserer jeg høymiddelalderens statsutvikling ut fra et rettsantropologisk perspektiv. Dette temaet har jeg siden arbeidet mye med i ulike sammenhenger, blant annet i internasjonale forskningsprosjekter og antologier.

De senere år har jeg arbeidet mye med islandske manuskripter fra senmiddelalderen. Manuskripter med åpenbart uhistorisk innhold kan gjennom en kombinasjon av å analysere innholdet som levning, og situere manuskriptet i en historisk kontekst, brukes som kilde til en samtidig virkelighet vi har få andre kilder som gir oss tilgang til.

De nærmeste årene vil jeg arbeide mest med et prosjekt om skandinavisk statsutvikling. Her vil en gruppe internasjonale forskere undersøke skandinavisk og nord-europeisk statsutvikling ut fra flere ulike tilganger: endringer i aristokratiets materielle grunnlag, utvidelsen av sosiopolitiske nettverk, og resultatet av ideologiske strømninger fra slutten av 1100-tallet.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2131/

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2142/

 

Bakgrunn

Jeg har det meste av min utdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg avla doktorgrad der i 2004 og hovedfag i 1994. Ellers har jeg nordisk, latin, litteraturkunnskap og psykologi i fagkretsen.

Jeg har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 2005, som førsteamanuensis til 2010, professor siden det. Fra 2002 til 2005 var jeg museumsdirektør ved Borgrasyssel museum og leder for festivalen Olavsdagene i Sarpsborg.

 

Priser

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift 2011: http://hifo.b.uib.no/files/2010/01/Begrunnelse-HT2010.pdf
 

Verv

2007 – 2012              Styremedlem i HIFO-Nordvestlandet, leder fra 2009

2007 – 2012               Styremedlem og leder i Volda jazzklubb og Volda skulekorps

2005 – 2008               Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Collegium Medievale

1999 – 2001               Styremedlem i organisasjonen Collegium Medievale

1994 – 1995               Redaktør for tidsskriftet Middelalderforum

1992 – 1994               Styremedlem og formann i organisasjonen Middelalderforum

 

Emneord: Historie, Middelalder

Publikasjoner

 • Orning, Hans Jacob (2016). Transient Borders: The Baltic Viewed from Northern Iceland in mid -15th century, In Lars Hermanson & Wojtek Jezierski (ed.),  Imagined Communities on the Baltic Rim, from the Eleventh to Fifteenth Centuries.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789089649836.  kapittel.  s 353 - 378
 • Orning, Hans Jacob (2015). Festive governance: Feasts as rituals of power and integration in medieval Norway, In Wojtek Jezierski; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Thomas Småberg (ed.),  Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650–1350.  Brepols.  ISBN 978-2-503-55472-3.  Chapter 2 in Part III.  s 175 - 208
 • Orning, Hans Jacob (2015). Legendary sagas as historical sources. Tabularia.  ISSN 1630-7364.  15, s 57- 73
 • Orning, Hans Jacob (2014). Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen – en revurdering. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  2, s 193- 216
 • Esmark, Kim & Orning, Hans Jacob (2013). General Introduction, In Kim Esmark; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Helle Vogt (ed.),  Disputing Strategies in Medieval Scandinavia.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24367-5.  Introduction.  s 1 - 28
 • Orning, Hans Jacob (2013). Conflict and social (dis)order in Norway, c. 1030-1160, In Kim Esmark; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Helle Vogt (ed.),  Disputing Strategies in Medieval Scandinavia.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24367-5.  Chapter 2 in Part One.  s 45 - 82
 • Orning, Hans Jacob (2013). Feuds and conflict resolution in fact and fiction in late medieval Iceland, In Steinar Imsen (ed.),  Legislation and State Formation. Norway and its neighbours in the Middle Ages.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0316-4.  Chapter.  s 229 - 262
 • Orning, Hans Jacob (2013). Introduction to Part One: Power Politics - Kingship, Coercion and Conflict, In Kim Esmark; Lars Hermanson; Hans Jacob Orning & Helle Vogt (ed.),  Disputing Strategies in Medieval Scandinavia.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24367-5.  Introduction.  s 31 - 44
 • Orning, Hans Jacob (2013). The reception and adaptation of courtly culture in old norse society : changing conceptions of hierarchy and networks in two versions of Tristrams saga, In Jon Vidar Sigurdsson & Thomas Småberg (ed.),  Friendship and social networks in Scandinavia, c. 1000-1800.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54248-5.  Kapittel.  s 115 - 151
 • Orning, Hans Jacob (2012). En ideologisk revolusjon. Introduksjonen av en ny type underordning basert på lydighet og tjeneste i Norge på 1100- og 1200-tallet, I:  Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0007-1.  kapittel.  s 97 - 117
 • Orning, Hans Jacob (2012). Fornaldersagaer som kilde til politisk kultur i senmiddelalderen, I: Sverre H. Bagge; Michael H. Gelting; Frode Hervik; Thomas Lindkvist & Bjørn Poulsen (red.),  Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-042-7.  artikkel.  s 143 - 168
 • Orning, Hans Jacob (2012). Kongens makt i middelalderen – ideal og realitet, I: Per Steinar Raaen & Eskil Følstad (red.),  Mennesker, makt og myndighet : foredrag ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stiklestad.  Stiklestad nasjonale kultursenter.  ISBN 978-82-91350-13-4.  Kapittel.  s 67 - 86
 • Orning, Hans Jacob (2012). Kvinner og politikk på Island i senmiddelalderen. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 30-37
 • Orning, Hans Jacob (2012). Tristram: from civilizing hero to power politician. Arthuriana : The Quarterly for the International Arthurian Society-North American Branch.  ISSN 1078-6279.  1(22), s 91- 108 Vis sammendrag
 • Orning, Hans Jacob (2012). Örvar-Oddr og senmiddelalderens adelskultur, I: Annette Lassen; Agneta Ney & Ármann Jakobsson (red.),  The Legendary Sagas. Origins and Development.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-968-0.  artikkel.  s 291 - 322

Se alle arbeider i Cristin

 • Jezierski, Wojtek; Hermanson, Lars; Orning, Hans Jacob & Småberg, Thomas (ed.) (2015). Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650–1350. Brepols.  ISBN 978-2-503-55472-3.  366 s.
 • Esmark, Kim; Hermanson, Lars; Orning, Hans Jacob & Vogt, Helle (ed.) (2013). Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24367-5.  371 s.
 • Ohman-Nielsen, May-Brith & Orning, Hans Jacob (2011). Norvegr. Norges historie, bind 3. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03.39015-9.  247 s.
 • Ohman-Nielsen, May-Brith & Orning, Hans Jacob (2011). Norvegr. Norges historie, bind 4. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-39016-6.  304 s.
 • Orning, Hans Jacob (2011). Norvegr : Norges historie - bind 1 : frem til 1400. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23891-8.  272 s.
 • Orning, Hans Jacob (red.) (2011). Norvegr. Bind 2: 1400-1840. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23677-8.  246 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Orning, Hans Jacob (2016). Gjær og besvær: Olav Haraldsson i Sarpsborg.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Harald Hardråde, diskusjon med Jan Ove Ekeberg.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Konstruksjonen av regimen politicum i senmiddelalderens Island ut fra elitens bruk av legendariske sagaer.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Medieval and modern civil wars.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Medieval civil wars and modern ones – similar in name only?.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Nordiske borgerkriger i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv.
 • Orning, Hans Jacob (2016). The Reality of the Fantastic: The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Vikingene - hedenske voldsmenn eller europeisk elite?.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Wrath in court: legal response, ritual display and / or strategic move?.
 • Orning, Hans Jacob & Sigurdsson, J. V. (2016). Nordiske borgerkriger i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Book review: Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  40(2), s 277- 281
 • Orning, Hans Jacob (2015). Hvorfor vant kongene?. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (2), s 285- 292
 • Orning, Hans Jacob (2015). Knut Helle - en bauta har gått bort. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  3, s 46- 50
 • Orning, Hans Jacob (2015). Ármann Jakobsson: A Sense of Belonging: Morkinskinna and Icelandic Identity, c. 1220 (University Press of Southern Denmark, Viking Collection, 2014). Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  s 200- 205
 • McNicol, John & Orning, Hans Jacob (2014). Hvor annerledes var middelalderen?.
 • Orning, Hans Jacob (2014). Jeg hopper/hugger, altså er jeg/ikke, I:  Den besværlige historien.  Forlaget Oktober.  ISBN 978 82 495 1358 1.  kapittel.
 • Orning, Hans Jacob (2014). Ma(k)t. Fortid.  ISSN 1504-1913.  3, s 22- 28
 • Orning, Hans Jacob (2013). Arme riddere. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Borgerkrig og statsutvikling - en revurdering.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Bøndenes råskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Da Norge ble korrupt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Diskusjon omkring det nye idehistorieverket i tre bind.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Disputing Strategies in Medieval Scandinavia: presentation of the book and a chapter.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Elite Rivalry: A Sign of an Unstable Society?.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Feasts as rituals of power and integration in medieval Norway.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Festen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Hvem var Harald Hårfagre?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Kongen av Kongo. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Muslimene i middelalderen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Nomadenes tusenår. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Norsk og dansk identitet i middelalderen.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Slaget ved Hjørungavåg. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013, 18. oktober). Solstad-roman med ny sakprosametode.  Morgenbladet.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Velferdsstarten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Velferdsstatens begynnelse.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Vikingen som ikke passet inn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Voldelige og hatefulle bønder. Rjukan Arbeiderblad.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Weak king - violent society?.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Å være god. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Njåstad, Magne & Orning, Hans Jacob (2012). Er det mulig å fortelle om "vanlige" mennesker i middealderen - og i tilfelle hvordan?.
 • Njåstad, Magne & Orning, Hans Jacob (2012). Utfordringer ved å skrive en ny Norgeshistorie - perspektiver og metodiske grep.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Anmeldelse av Halvor Tjønn: Olav Tryggvason og Randi . Førsund: Magnus Berrføtt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Anmeldelse av Tore Skeie, Jomfruen fra Norge. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Conflict and (dis)order in medieval Norway.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Den voldelige middelalderen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). EUs virkelig lange røtter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). En ny Norgeshistorie - og Sarpsborgs plass i den.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Feud and conflict-solution in Iceland in the 15th century.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Hjelp fra oven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Hvem skriver historien?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Islands virkelige gullalder. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Kulturmøte: Fremmede impulser – lokale transformasjoner, I:  Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0007-1.  Innledning.  s 91 - 96
 • Orning, Hans Jacob (2012). Legendary sagas as historical sources.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Norvegr - en ny Norgeshistorie.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Presentasjon og diskusjon av middelalderbindet av Norvegr - Norges historie.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Rituals and social order in a society without a state.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Sarpsborgs og Østfolds historie gjennom tidene.
 • Orning, Hans Jacob (2012). The reality of the fantastic. Legendary sagas as historical sources.
 • Orning, Hans Jacob (2012). Var alt verre før?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Den nye Norgeshistorien - historie i menneskehøyde".
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Den nye Norgeshistorien - historien sett nedenfra".
 • Orning, Hans Jacob (2011). "En ny Norgeshistorie – fra Volda!".
 • Orning, Hans Jacob (2011). Fagkonferanse om Gange-Rolv, arrangør og møteleder.
 • Orning, Hans Jacob (2011). “Fotball og historie – et møtepunkt?”. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (1), s 11- 12
 • Orning, Hans Jacob (2011). Historie, litteratur og formidling - noen tanker rundt suksessen til Tore Skeies bok om Alv Erlingsson. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(2), s 253- 259
 • Orning, Hans Jacob (2011). ”Hva kom før staten?”. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (2), s 41- 46
 • Orning, Hans Jacob (2011). Hvorfor diskutere periodeskiller?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Manuscripts as historical sources to Old Norse culture".
 • Orning, Hans Jacob (2011, 20. september). Med Orning på fortida.  Sunnmørsposten.
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Medieval monasteries as total institutions". Historisk Tidskrift (S).  ISSN 0345-469X.  (3), s 650- 656
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Mellom Scylla og Karybdis”. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (4), s 15- 17
 • Orning, Hans Jacob (2011, 16. august). Nasjonal pris til Orning.  Møre.
 • Orning, Hans Jacob (2011). ”Norgeshistorie – en levende genre?". Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(2), s 80- 86
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Norvegr - Norgeshistorien sett nedenfra".
 • Orning, Hans Jacob (2011). Oppklaring og videre diskusjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2011, 17. oktober). Orning med historisk praktverk.  Møre.
 • Orning, Hans Jacob (2011, 02. juli). Orning professor i eldre historie.  Møre.
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Sarpsborg og Østfold - de lange linjene".
 • Orning, Hans Jacob (2011). "Social order in Morkinskinna".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19