Knut Ødegård

Førsteamanuensis
Bilde av Knut Ødegård
English version of this page
Telefon 22858349
Rom 505
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Boks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Mag.art. klassisk arkeologi, Universitetet i Oslo, 1988.
Universitetsstipendiat i klassisk arkeologi, UiO, tilknyttet Det norske institutt i Roma, 1990-1994. Amanuensis (vikar) i antikkens historie, Historisk institutt, UiO, 1994-1998. Førsteamanuensis i antikkens historie, Historisk institutt, UiO, fra 1.4. 1998.
Dr.philos. Universitetet i Oslo, 1998, med avhandlingen Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican period. Prosjektleder, Kulturlandskapsprosjektet i Arkadia 1998-2002. Bestyrer ved Det norske institutt i Athen 2003-2007. Prosjektleder The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2013. Prosjektleder The Norwegian Naxos Survey fra 2010.

Undervisnings- og veiledningsområder

Gresk og romersk historie og materiell kultur

Faglige kompetanseområder

Landskapsarkeologi og bosetningshistorie i Middelhavsområdet
Politikk, religion og sosiale forhold i greske bystater i antikken
Gresk  og romersk urbanisme
Politiske og sosiale forhold i romersk republikk og keisertid.

Senromersk og tidlig-bysantinsk historie og arkeologi i det østlige Middelhav

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Studier og publikasjon av Kulturlandskapsprosjektet i Arkadia
 • Norsk prosjektleder for The Hellenic-Norwegian excavations at Tegea 2009-2013
 • Det norske Naxos-prosjektet: Prosjektet startet opp i oktober 2010 med feltarbeid som tok sikte på å dokumentere og studere den befestede tidlig-bysantinske byen Kastro Apalirou. Prosjektet vil i første omgang kartlegge og dokumentere de bevarte bygningene i byen og deretter sette dette i sammenheng med bosetningsmønster, politisk makt og økonomi på Naxos, særlig i bysantinsk tid (6. -12. Århundre e.Kr.).

Emneord: Historie, Antikken, Gresk og romersk historie, Materiell kultur

Publikasjoner

Ødegård, Knut; Roland, Håkon; Hill, David. "Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation." I: New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology. 2017 ISBN 978-2- 503-55551-5. s.281-291 

Antikken. Hellas og Roma fra bystat til imperium, Oslo 2014.

"Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993". E. Østby (ed.), Tegea II. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 4. Athen 2014, s 87- 95.

 "The Sanctuary of Athena Alea and its setting" (medforfatter H. Klempe). E. Østby (ed.), Tegea II. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 4. Athen 2014, s 27- 36     

"Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea". Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia23, 2010, s 9- 22      

"En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea" Viking. 73, 2010, s 197- 204

"The plan of the ancient city of Tegea". Archaeological Reports. (53), s 23- 24.

”The Topography of Ancient Tegea: New Discoveries and Old Problems”, i E. Østby (red.), Ancient Arcadia, Papers from the Norwegian Institute at Athens, vol. 8, Athens 2005, s. 209-224.

“Krig og folkelig politikk i republikkens Roma” I J. W. Iddeng (red.), Antikke samfunn i krig og fred, Festskrift til Johan Henrik Schreiner, Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 6, Oslo 2003, s. 126-137.

Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican period, avhandling forsvart for graden dr. philos. 31.1.1998.

”Calenian Pottery and Early Hellenistic Metalware” Acta ad archaeologicam et artium historiam pertinentia, series altera, vol. VIII, 1992, s. 1-34.

”Drainage and Colonization: The Case of Cales”, i Uomo, acqua e paesaggio. Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico. Atlante tematico di topografia antica, II supplemento, Roma 1997, s. 213-224.

 


 

 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2017). Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation, In Efthymios Rizos (ed.),  New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology.  Brepols Publishers.  ISBN 978-2-503-55551-5.  Artikkel.  s 281 - 291
 • Ødegård, Knut (2014). Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens.  ISSN 1105-4204.  4, s 87- 95
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The Sanctuary of Athena Alea and its setting. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens.  ISSN 1105-4204.  4, s 27- 36
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The sanctuary of Athena Alea and its setting., In Erik Østby (ed.),  Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-2-2.  I.ii.  s 27 - 36
 • Bakke, Jørgen; Ødegård, Knut & Østby, Erik (2010). Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking.  ISSN 0332-608X.  73, s 173- 178
 • Ødegård, Knut (2010). En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea :. Viking.  ISSN 0332-608X.  73, s 197- 204
 • Ødegård, Knut (2010). Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  23, s 9- 22
 • Ødegård, Knut (2008). Synoikisme og bygrunnleggelse i Tegea i arkaisk tid. Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen.  ISSN 0802-5231.  7, s 212- 224 Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2007). Norwegian Institute at Athens, In Elena Korka (ed.),  Ksenes arkeologikes skoles stin Ellada apo ton 19 ston 21 aiona.  Ypourgio politismou/Hellenic Ministry of Culture.  ISBN 9789602146040.  Kapittel 13.  s 150 - 159
 • Ødegård, Knut (2007). The plan of the ancient city of Tegea. Archaeological Reports.  ISSN 0570-6084.  (53), s 23- 24 Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2000). Arkeologiske kilder; utgravninger og landskap, I:  Ad fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode.  Norsk Klassisk Forbund.  ISBN 82-995587-0-0.  s 169 - 184 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegård, Knut (2014). Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3722-6.  260 s.
 • Schreiner, Johan Henrik & Ødegård, Knut (red.) (1996). To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. Messel Forlag, Oslo.  ISBN 82-991248-2-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegård, Knut (2017). Kastro Apalirou on Naxos, changes in the settlement pattern and infrastructure in the 7th century AD..
 • Ødegård, Knut (2017). Romerriket på 300-tallet: Ammianus' verden.
 • Ødegård, Knut (2016). Kastro Apalirou and the infrastructure of Southern Naxos.
 • Ødegård, Knut (2016). State formation and urbanization at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2016). State, sanctuary and town at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2015). Mettere in funzione una colonia; Drenaggio, impianto urbano e l'Ager Calenus..
 • Ødegård, Knut (2013). 1. Borgere og felleskap: Hvordan oppstod den antikke bystaten? 2.Athen: Det demokratiske laboratorium 3.Ensretting og kollektivets tyranni: Sparta 4.Romernes republikk: Demokrati eller aristokrati? 5.Imperium og integrasjon: Romernes politiske nyskapning 6.Imperium på lokalnivå: Folk og ledere i Pompeii 7.Sentralstyring og lokal selvbestemmelse i romersk keisertid 8.Veiene skilles: fragmentering og kirkemakt i vest, keisermakt i øst.
 • Ødegård, Knut (2013). Kastro Apalirou. The Capital of Byzantine Naxos?.
 • Ødegård, Knut (2013). Urban transitions in Late Roman Greece: New evidence from Tegea, Arcadia, and Kastro Apalirou, Naxos.
 • Ødegård, Knut (2012). Romas fascinerende fall. Minerva.  ISSN 0805-7842.  (4), s 80- 83
 • Ødegård, Knut (2012). The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2012.
 • Ødegård, Knut (2010). Romas fascinerende fall. Minerva.  ISSN 0805-7842.
 • Ødegård, Knut (2009). A Missing Link in Greek Urban Planning: Late Archaic Tegea.
 • Ødegård, Knut (2009). Krigernes glemte by. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (5), s 34- 38
 • Ødegård, Knut (2002). The Topography of Ancient Tegea: New finds, old problems.
 • Ødegård, Knut (2001). Det arkadiske landskap. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1
 • Ødegård, Knut (2000, 15. mars). Europas vugge - 100 år siden utgravningene ved Knossos på Kreta. [Radio].  NRK P2 : NRK. Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2000, 10. august). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio].  Lang lunsj,NRK Østlandssendingen : NRK Østlandssendingen. Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2000, 03. august). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio].  Kulturbeitet NRK P2 : NRK P2. Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2000). Patron - klient, oligarki - demokrati. Folkelig deltagelse i den romerske republikken. Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (2000). The Changing Landscape of Arcadia. Aims, methods and preliminary results of the Norwegian Arcadia Survey.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of empire. The topography and archaeology of cales in the republican period. Vis sammendrag
 • Ødegård, Knut (1998). Bondesoldatene og den romerske republikkens fall.
 • Ødegård, Knut (1998). Fra bystat til byråkrati. Endringer i romerikets sosiale, økonomiske og politiske struktur i senantikken.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19