Eivind Thomassen

Stipendiat - Historie
Bilde av Eivind Thomassen
English version of this page
Telefon +47-22856077
Mobiltelefon 97717424
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Norsk og internasjonal politisk historie, med særlig vekt på økonomisk-politisk historie. Innenfor økonomisk-politisk historie er jeg særlig opptatt av vitenskapens og den tekniske ekspertisens bidrag til å skape, opprettholde og forandre økonomisk politikk, og derigjennom ressursfordeling og maktforhold. Arbeidene mine har vært opptatt av denne dimensjonen særlig innenfor det vi kan kalle stabiliseringspolitikken: norske myndigheters penge- og finanspolitikken og samarbeidet med partene i arbeidslivet, samt i myndighetenes forhold til finansiell sektor. Dimensjonen er også sentral i det pågående prosjektet mitt om forholdet mellom myndighetene og Statoil.   .

Undervisning

HIS2314 Den sterke statens vekst og fall (høst 2014)
...

Bakgrunn

Bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier fra Universitetet i Oslo (2009). Master i historie fra Universitetet i Oslo (2012).

Formidling

Fagansvarlig for økonomisk politikk og økonomisk historie, Store norske leksikon.
...

Verv

Fagansvarlig for kategoriene økonomisk historie og økonomisk politikk i Store norske leksikon

Redaksjonsmedlem Babylon, nordisk tidsskrift for Midtøsten-studier

Sekretær, Norsk økonomisk-historisk forening 
...

Samarbeid

 

Emneord: Historie, økonomisk historie, penger, pengepolitikk, lønnsoppgjør, lønnsdannelse, trepartssamarbeid, olje og gass, olje- og gasspolitikk

Publikasjoner

Thomassen, Eivind; Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax.

Thomassen, Eivind (2017). Translating central bank independence into Norwegian: Central bankers and the diffusion of central bank independence to Norway in the 1990s. Review of International Political Economy.

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  64(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/03585522.2016.1182581

Thomassen, Eivind (2014). Pengemakt - folkemakt: Arbeiderpartiet og kravet om demokratisering av Norges Bank ca. 1920-1949. Arbeiderhistorie.

Thomassen, Eivind (2013). Nytt blikk på Hornsrud-regjeringens fall: Sentralbanken, sosialistene og Securitas. Historisk tidsskrift  92(3), 425-447.

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax Forlag.  ISBN 9788253040080.  285 s.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017). Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  96(3), s 348- 352 . doi: 10.18261
 • Thomassen, Eivind (2017). Foredrag: Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017.
 • Thomassen, Eivind (2017). Fortidens lærepenger. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Thomassen, Eivind (2017). Gjedrems bank. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Ikke bare ren teknikk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2016). Norges Bank og hovedstaden. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  94(4), s 16- 32
 • Thomassen, Eivind (2016). Hvor ble styringsviljen av?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2016). Omstridt jubilant. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2016). Uavhengighet under press. Agenda Magasin.
 • Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016). Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thomassen, Eivind (2013). Bankdiktaturet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. mai 2017 09:36 - Sist endret 7. des. 2017 11:36