Ole-Albert Rønning

Stipendiat - Historie
Bilde av Ole-Albert Rønning
English version of this page
Mobiltelefon +4741047025
Rom 508
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Bakgrunn

Bachelorgrad i filosofi, Universitetet i Oslo (2013)

Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo (2015)

Doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt handlet om hvordan eder, såkalte nektelseseder, ble brukt som bevis i de norske lovene fra middelalderen. En nektelsesed var et bevismiddel som fungerte på den måten at den saksøkte parten i en konflikt kunne fri seg fra anklagen de sto overfor ved å sverge en ed, og jo mer alvorlig anklagen var, jo flere personer måtte sverge sammen med den saksøkte for at eden skulle være gyldig. Nektelsesedene var ved siden av vitnesbyrd det viktigste bevismiddelet i de norske middelalderlovene fra 1200-tallet, men på tross av dette har de ikke vært gjenstand for systematisk analyse. I prosjektet mitt vil jeg undersøke hvordan disse edene endret seg i lovtekstene vi har overlevert fra 1200-tallet og forsøke å forstå hva som lå bak disse endringene. En slik undersøkelse gir ikke bare større innsikt i middelalderens norske rettssystem, men også en dypere forståelse for hvordan middelalderens mennesker tenkte omkring sannhet og kunnskap.

Arbeidet mitt er en del av det tverrfaglige prosjektet Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (SKiN).

 

Emneord: Historie, Middelalder, Kulturhistorie, Mentalitetshistorie, Politisk kultur, Rettshistorie, Skandinavia

Publikasjoner

  • Rønning, Ole-Albert; Sigh, Helle Møller & Vogt, Helle (2017). Introduction, In Ole-Albert Rønning; Helle Vogt & Helle Møller Sigh (ed.),  Donations, Inheritance and Propertyt in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today.  Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  Introduction.  s 1 - 8

Se alle arbeider i Cristin

  • Rønning, Ole-Albert; Vogt, Helle & Sigh, Helle Møller (ed.) (2017). Donations, Inheritance and Propertyt in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  331 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Rønning, Ole-Albert (2017). Bevis i middelalderens rettssystem. Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Pants on fire: sanctions and consequences of perjury in medieval Norwegian law.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Sættargjerden i Tønsberg. Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Exile: What can a fleeing Danish king tell us about medieval civil wars?.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Magnus Lagabøtes landslov. Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Oaths as ritual in medieval Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2016 10:32 - Sist endret 29. nov. 2017 11:28