Ragnhild Martine Bø

Postdoktor - Historie
Bilde av Ragnhild Martine Bø
English version of this page
Telefon +47-22856826
Mobiltelefon +4798032920
Rom 511 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschovs hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Postdoktor med mobilitetsstipend fra NFR, visiting post doctoral fellow Courtauld Institute of Art, London 2018-2019

 

Hovedfag i kunsthistorie, UiO: Det gotiske ciboriet i Roma: Romersk tradisjon og fransk innflytelse (2002)

FIDEMs Diplôme Européen d'Études Médiévales/Roma (2000-2001)

PhD i kunsthistorie, UiO: Devotion and Representation at the French Court. An Intervisual Approach to the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript by the Bedford Master, ca.1415 (2013)

 

Faglig interesseområder er

 • europeisk (kunst)historie i middelalder og tidlig nytid
 • hoffkultur (Frankrike, Burgund)
 • manuskriptproduksjon og bokmaleri
 • bruk av bilder i liturgi og trospraksis
 • materialitet, agens og mening
 • før-reformatoriske reformbevegelser
 • minnepolitikk

 

 

Emneord: Historie, Kunsthistorie, Middelalder, Renessanse, Helgenkult, Materiell kultur

Publikasjoner

 • Bø, Ragnhild Marthine (2018). Material and Immaterial Presence: Engagements with Saints before and after the Reformation in Denmark-Norway. Mirator.  ISSN 1457-2362.  19(1), s 84- 107 . doi: https://journal.fi/mirator/issue/view/4903
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Margrete Skulesdatters og Kristina Håkonsdatters psaltere, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel 9.  s 272 - 295
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Material matter, subject matter: Pere Johan's alabaster retable in La Seo, Zaragoza (1435?1445). Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  86(3), s 236- 250 . doi: 10.1080/00233609.2017.1347200
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Tilgivelse og tilhørighet. Noen refleksjoner omkring Rembrandts Den bortkomne sønnen. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  (1), s 23- 29
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Å sette en dronning i scene. Fremstillinger av kroningsopptoget for Isabeau av Bayern i Grandes Chroniques de France, 1400-1500. Hikuin.  ISSN 0105-8118.  40, s 83- 92
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Symbolsk og veristisk identitet: Portrettkunst i Burgund 1380–1480. ICO - Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning.  ISSN 0106-1348.  (2), s 5- 19
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). The Iconography of the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript Illuminated by the Bedford Master, ca 1415, In Delmira Espada Custódio & Adelaide Miranda (ed.),  Livros de Horas. O imaginário da devoção privada: manuscritos.  Editora Babel.  ISBN 978-972-565-561-0.  Kapittel.  s 279 - 292
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). D'or et d'azur, riches et cointes. Pietet og politikk i tre franske tidebønnebøker fra tidlig 1400-tall. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(3), s 130- 137
 • Bø, Ragnhild Marthine (2011). Døden og officiet for de døde, ca. 1300-1500, I:  Memento Mori - Døden i middelalderens billedverden.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-628-5.  Kapittel 7.  s 99 - 118
 • Bø, Ragnhild Marthine (2010). Women and Books of Hours: Gender Differences, Gender Research. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  22
 • Bø, Ragnhild Marthine (2009). Owner Portraits and Heraldry in the Lamoignon Hours. Revista de História de Arte.  ISSN 1646-1762.  (7), s 69- 77
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). The Gothic Ciborium in Rome, c.1280-1370. Roman Tradition and French Influence. Medievalista online.  ISSN 1646-740X.  (4)
 • Bø, Ragnhild Marthine (2005). Det gotiske ciboriet i Roma ca 1280-1370. Romersk tradisjon og fransk innflytelse. Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  74(1), s 25- 48

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Ragnhild Marthine (red.) (2017). Fortidsminneforeningens årbok 2017 Kontrast, tilpasning, kopi. Fortidsminneforeningen.  ISBN 978-82-90052-84-8.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Being Mindful of Thy Tears: The Lachrimose in Late Medieval Altarpieces.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). De første kirkene i Norge. Norgeshistorie.no. . doi: http://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/religion-og-verdensbilder/0933_de-forste-kirkene-i-norge-.html
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Emotional Responses to Miracles in Olafs saga helga and Thorlak saga helga.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). From Material Matter to Material Principle? Three Antwerp Altarpieces from the 16th Century.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Gjenstander og bilder som kilder.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Helgener i kirkerommet. Norgeshistorie.no. . doi: http://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/artikler/0934_helgener-i-kirkerommet-.html
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Mariabilder fra middelalderen.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Mother, Daughter, Brides and Psalters. Anglo-French-Norwegian Connections in the Thirteenth Century.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2017). Painted Politics? Revisiting the Miracles in the Margins in the Lamoignon Hours (c.1415).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Affekt, avlat og agens – importerte bilder og senmiddelalderens fromhetspraksiser i Danmark-Norge.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Alterfrontalet i Tingelstad gamle kirke.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Emotionally Yours? St Gertrude of Nivelles and St Clare of Assisi in Medieval Norway.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). From Material to Immaterial Presence. Engagements with Saints before and after the Reformation..
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Joni M. Hand: Women, Manuscripts and Identity in Northern Europe, 1350-1550. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  29, s 131- 134
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). Material Dialogues. Modi, colorii and ductus in fifteenth- century alabaster retables.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). The Forgotten Symbols of God. Patrik Reuterswärd's Articles Revisited.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2016). The Materiality of Devotion in late Medieval Northen Europe. Images, Objects and Practices, edited by Henning Laugerud, Salvador Ryan & Laura Skinnebach. ICO - Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning.  ISSN 0106-1348.  2015(4), s 47- 52
 • Haug, Karl Eirik & Bø, Ragnhild Marthine (2016, 15. oktober). 8 classic historical museums A glimpse into Norway’s past. [Internett].  Visit Norway.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). A Material Matter. Pere Johan's retable in the Cathedral of La Seo, Zaragoza.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Billedbruk i senmiddelalderen. Et eksempel fra hoffet i Paris.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). I begynnelsen var ordet. Bøkene i middelalderens kirker..
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Image, Imitation, Indulgence: Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1450-1550.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Introduksjon til middelalderens kunst.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Introduksjon til renessansens kunst.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). 'Likeness' i portrettkunst fra Burgund, ca.1380-1480.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2015). Sjekking i middelalderen.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Devotion and Representation at the French Court 1380-1420.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Omsorgsforksning ved Diakonhjemmet: en prosjektpresentasjon.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Portrettkunst ved hoffet i Burgund (1380-1480) - en skisse.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). Tidebønnebøker.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2014). What about Devotion? Devotional and Liturgical Practices in Late Medieval Norwegian Churches.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2013). Devotion and Representation at the French Court. An Intervisual Approach to the Lamoignon Hours, a Parisian Manuscript by the Bedford Master (c.1415).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2013). Tapte monumenter, bevarte dokumenter. Deodato di Cosmas ciborier og kilder i BAV.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). D'or et d'azur, riches et cointes...Pietet og politikk i tre franske tidebønnboker fra tidlig 1400-tall.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). En iscenesatt dronning.Kroningsopptoget for Isabeau av Bayern i Les Grandes Chroniques de France, 1400-1500.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2012). The employment of intervisuality in the study of medieval art - towards a definition?.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2011). Looking at the Ladies. Representations of Jeanne de France, the Virgin and St Anne in the Lamoignon Hours, c.1415.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2009). Lamoignon-tidebønnebokens ikonografi.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). As Horas de Lamoignon - identidades esclarecidas.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). Dødens ikonografi i middelalderens tidebønnebøker.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2008). O pato selvagem. Vis sammendrag
 • Bø, Ragnhild Marthine (2007). Gender in Books of Hours. State of Research and New Questions.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2007). Owner Portraits and Heraldry in the Lamoignon Hours (Lisbon, Gulbenkian, ms LA 237).
 • Bø, Ragnhild Marthine (2006). The Book of Hours of Isabelle of Brittany: a Preliminary Study.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2004). The Iconography of the Gothic Ciborium in Rome.
 • Bø, Ragnhild Marthine (2002). Det gotiske ciboriet i Roma ca 1280-1370. Romersk tradisjon og fransk innflytelse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 21. mai 2018 10:23

Prosjekter