Ole-Albert Rønning

Stipendiat - Historie
English version of this page
Mobiltelefon +4741047025
Rom 508
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Bakgrunn

Bachelorgrad i filosofi, Universitetet i Oslo (2013)

Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo (2015)

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet mitt handler om forholdet mellom individuell og kollektiv kunnskap i Norge på 1100- og 1200-tallet. Ved å sammenligne ulike kildetyper vil jeg undersøke følgende: hvilken kunnskap er og kan være privat i et samfunn hvor nesten alt er offentlig? Hvordan går kunnskap fra å være privat til å bli offentlig? Hvordan får kollektivet tak i individets kunnskap med de begrensede midlene middelaldersamfunnet hadde til rådighet? Jeg er spesielt interessert i de sosiale mekanismene som regulerer overgangen og grensene mellom privat og offentlig kunnskap, og da særlig eder, vitnesbyrd og gudsdommer.

Arbeidet mitt er en del av det tverrfaglige prosjektet Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (SKiN).

 

Emneord: Historie, Middelalder, Kulturhistorie, Mentalitetshistorie, Politisk kultur, Rettshistorie, Skandinavia

Publikasjoner

  • Rønning, Ole-Albert; Sigh, Helle Møller & Vogt, Helle (2017). Introduction, In Ole-Albert Rønning; Helle Vogt & Helle Møller Sigh (ed.),  Donations, Inheritance and Propertyt in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today.  Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  Introduction.  s 1 - 8

Se alle arbeider i Cristin

  • Rønning, Ole-Albert; Vogt, Helle & Sigh, Helle Møller (ed.) (2017). Donations, Inheritance and Propertyt in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge.  ISBN 978-1-138-19583-7.  331 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Rønning, Ole-Albert (2017). Bevis i middelalderens rettssystem . Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Pants on fire: sanctions and consequences of perjury in medieval Norwegian law.
  • Rønning, Ole-Albert (2017). Sættargjerden i Tønsberg . Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Exile: What can a fleeing Danish king tell us about medieval civil wars?.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Magnus Lagabøtes landslov . Norgeshistorie.no.
  • Rønning, Ole-Albert (2016). Oaths as ritual in medieval Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2016 10:32 - Sist endret 26. jan. 2017 23:34